Kombinovanje robotske sa automatskim rešenjima
Termin “nisko budžetna robotika” odnosi se na robotsku proizvodnju koja je omogućena jednostavnim i pristupačnim automatskim komponentama. U zavisnosti od obima aplikacije celokupni proces može biti automatizovan. Da bi pokazao kako ovo može da se postigne, igus je kombinovao robolink, drylin E i svoj tehnološki lanac da bi proizveo više-osnu artikulisanu pick & place jedinicu.
www.igus.com

Marija D.