Nigos

Automatizacija pušnice i skladišta za suhomesnate proizvode

Nekada je interesantno i poučno otići na lice mesta i videti uživo kako automatizacija pomaže da se dobije kvalitet i ostvari veći profit u proizvodnji. Prilikom izrade flajera…