Nekada je interesantno i poučno otići na lice mesta i videti uživo kako automatizacija pomaže da se dobije kvalitet i ostvari veći profit u proizvodnji.

dolina prednja

dolina zadnja

Prilikom izrade flajera za firmu „Dolina“ iz Velikog Gradišta, koja se bavi proizvodnjom suhomesnatih proizvoda na prirodnom dimu, specijalnim postupkom bez upotrebe nitrata i fosfata za koji je glavni tehnolog, Dragica Lazić, 1992. godina u Briselu dobila zlatnu Eureka plaketu, upravo smo uživo videli jednu takvu primenu.

pusnica

U razgovoru sa Dragicom, čuli smo koliko je automatizacija u kontroli i nadgledanju temperature vitalna za dobijanje vrhunskog suhomesnatog proizvoda. Uvođenje ovakvog sistema bilo je i jedna od neophodnih stavki da bi se izvršila sertifikacija po HACCP-u.

sonda

U ovom slučaju kompletnu opremu je proizvela i sam sistem realizovala niška firma „Nigos“. Za akviziciju temperature u samom suhomesnatom proizvodu, prilikom sušenja i dimljenja korišćene su ubodne Pt merne sonde TSP-03.

soda1Sonde su povezane na po jedan ugradni termometar DTM-921 namenjen za mrenje i prikaz temperature, a oni sami su smešteni ispred vrata pušnice, kako bi radnik u svakom trnutku mogao da očita vrednosti i prilagodi intenzitet vatre bez otvaranja pušnice.

dtm921

Kao i u pušnici i u prostoriji za skladištenje gotovih proizvoda potrebno je nadgledati temperaturu.

skladiste

Za merenje temperature na tom mestu korišćen je VT-08 – mikroprocesorski uređaj koji meri i prikazuje trenutne vrednosti temperature sa 8 mernih mesta unutar skladišta. Pored merenja temperature vrši se i upoređivanje izmerenih vrednosti sa zadatim graničnim vrednostima. Ukoliko na nekom mernom mestu izmerena vrednost prelazi dozvoljene granice, aktivira se jedan od relejnih izlaza koji se koriste kao alarmni.

vt08

Praćene temperature se vrši i na centralnom računaru u tehnološkoj sobi gde se pored trenutne vrednost može pratiti i promena temperature od početka procesa sušenja turnusa mesa. Ovakav detaljan uvid u promenu temperature, čak i kada tehnolog nije na poslu, omogućava pravilno reagovanje i dobijanje maksimalnog kvaliteta suhomesnatih proizvoda.


Više informacija: „NIGOS – elektronik“ radnja za izradu raznovrsnih mašina i opreme, Borislava Nikolića – Serjože 12, 18000 Niš, Srbija, +381 (0)18 / 211-212, 217-468, office@nigos.rs, www.nigos.rs

Follow me