Particle

Particle Photon 2 recenzija

Particle Photon 2 je veoma interesantna opcija kada je trošak uspostavljanja sopstvene IoT infrastrukture prevelik ili je tehnički nemoguć. Ovaj pristup vas rešava potrebe za angažovanjem dodatnog tima koji bi implementirao hardver i softverske alate na sopstvenoj IoT mreži i koji bi morao da uradi integraciju uređaja u nju. Ono što je odlično je da je za zadatke malog intenziteta, sa malim brojem jedinica i signala ili sa signalima koji se očitavaju malom učestanošću, trošak gotovo nepostojeći.

Particle Argon starter kit recenzija

Particle Argon je WiFi/Mesh/BLE 5.2 razvojni sistem, baziran na kombinaciji Nordic nR52840 SoC-a i Espressif ESP32 SoC-a u Adafruit Feather formatu. Nordic nR52840, kao srce ovog sistema, je sagrađen oko 32-bitnog, 64 MHz Arm Cortex-M4F CPU-a sa 1 MB interne flash memorije i 256 kB RAM memorije i odgovoran je za rad Particle OS-a, kontrolu GPIO i BLE 5.2 vezu sa pametnim uređajima. Upravlja i punjenjem Li-Po baterije za koju postoji konektor na samom Particle Argon razvojnom sistemu.

Naš Particle Argon Starter Kit koji smo dobili od proizvođača pored Particle Argon razvojne ploče ima i 2,4 GHz WiFi antenu, par dioda i otpornik, kao i mali protoboard.