9.0 TOTAL SCORE

particle argon

Razvojni sistemi
Kvalitet izrade 10
Implementirana tehnologija 7
Ease-of-use 10
Odnos cena/performanse 9
PROS
  • Lako podešavanje i upotreba
  • Odličan Particle OS
  • Kvalitetna dokumentacija
CONS
  • WiFi 2.4
  • Cena održavanja može biti značajna
  • Nema snage za ML
Bottomline

Particle Argon će vam omogućiti brzi razvoj jednog prilagođenoh ili flote IoT uređaja sa WiFi/Mesh/BLE 5.2 konekcijom. Proizvođač nudi sopstveni Cloud servis i mnoštvo drajvera za senzore i druge uređaje, kao i integraciju sa velikim internet servisima direktno ili preko webhook-a.

 

Particle Argon je WiFi/Mesh/BLE 5.2 razvojni sistem, baziran na kombinaciji Nordic nR52840 SoC-a i Espressif ESP32 SoC-a u Adafruit Feather formatu. Nordic nR52840, kao srce ovog sistema, je sagrađen oko 32-bitnog, 64 MHz Arm Cortex-M4F CPU-a sa 1 MB interne flash memorije i 256 kB RAM memorije i odgovoran je za rad Particle OS-a, kontrolu GPIO i BLE 5.2 vezu sa pametnim uređajima. Upravlja i punjenjem Li-Po baterije za koju postoji konektor na samom Particle Argon razvojnom sistemu.

Particle Argon Starter Kit box

Naš Particle Argon Starter Kit koji smo dobili od proizvođača pored Particle Argon razvojne ploče ima i 2,4 GHz WiFi antenu, par dioda i otpornik, kao i mali protoboard.

Kod Argon-a, Espressif ESP32-D0WD na ploči obezbeđuje WiFi 2.4 GHz 802.11b/g/n internet konekciju i 802.15.4 Mesh sa drugim Particle uređajima u mesh-u i ima svojih dodatnih 4MB flash memorije na ploči.

Particle Argon Block Diagram

Kompanija Particle kao WiFi/BLE platformu pored Argona sada nudi Photon 2, koji omogućava i 5 GHz WiFi, BLE 5.3 i na ploči ima 512KB SRAM, 4MB PSRAM i 8MB flash memorije. Photon 2 je baziran na Realtek RTL8721DM koji u sebi ima ARM Cortex M33 CPU na 200 MHz. Photon 2 nema dva SOC-a na pločici, tako da RTL8721DM obavlja sav posao. Njegovih 200 MHz umesto 64MHz, M33 CPU umesto M4F i daleko više memorije omogućavaju i mašinsko učenje (ML).

U slučaju da vam je potrebna celularna veza umesto WiFi, u ponudi je serija Boron. U pitanju je opet kombinacija Nordic nRF52840 SoC-a i Quectel EG91-E SoM LTE CAT1/3G/2G modema.

Sve četiri serije pokreće Particle OS koji je sada u verziji 5.3.0. OS upravlja kontrolom GPIO-a i osigurava povezivost svakog Particle uređaja na internet i komunikaciju sa Web Cloud-om preko veb konzole: Particle Console.

Particle Console

Prvi start Particle Argon razvojnog sistema

Prilikom prvog pokretanja Particle Argon razvojnog sistema potrebno je otići na https://setup.particle.io i otpočeti proceduru podešavanjem njegovog imena i prijavljivanjem uređaja na Particle Cloud.

Setup detect device

Nakon detekcije Particle Argon razvojnog sistema, proveriće verziju firmvera i ažurirati je.

Particle Argon update device

U našem slučaju setup je ažurirao Particle Arfon na firmware 4.1.0, da bi nakon toga usledilo još jedno ažuriranje na verziju 5.3.0 koja je kurentna.

Nakon toga oformiće projekat i povezati uređaj sa vašim nalogom.

Particel Argon organize Particle device

Na kraju, povezaće se sa postojećom WiFi mrežom i aktivirati uređaj.

Cloud omogućava sva podešavanja, programiranje, ažuriranje, prenos podataka i komunikacije između Particle uređaja u okviru jednog projekta. Svaki Particle Argon se, odmah nakon svakog uključivanja, povezuje automatski na mrežu i pojavljuje se na vašem profilu na Particle Cloud-u. Cloud-u možete pristupiti pretraživačem na računaru, ali i korišćenjem Android/iPhone aplikacije na vašem mobilnom telefonu.

Kompanija Particle, obezbeđuje funkcionalnost Particle Cloud-a i svih pratećih aplikacija i tu uslugu naplaćuje. Korisnik može izabrati koji paket usluge želi da zakupi i u skladu sa time otključa potrebne funkcionalnosti. Osnovni paket je besplatan i on obezbeđuje rad do 100 Particle uređaja i do 100.000 „data operacija“ mesečno ili 100MB ukoliko se podaci prenose preko celularne mreže. Pod pojmom „data operacije“ misli se na svaku razmenu podataka veličine do 1024 bajta između Particle uređaja i Particle Cloud-a. Ako bi recimo imali uređaj koji očitava vrednosti sa nekog senzora i to recimo radi svakih 30 sekundi, mesečno bi „potrošili“ 103,334 „data operacija“, što za malo prevazilazi osnovni besplatni plan. Isto toliko bi potrošilo i recimo deset uređaja koji šalju podatak na svakih 5 minuta (300 sekundi). Za test je to dovoljno, za manje projekte takođe, ali za masovne sisteme potrebno je više. „Data operacije“ možete zato dokupiti u blokovima od 720.000 i cena je 99.99 USD za WiFi prenos i 299 USD za celularni blok mesečno.

Particle Argon Starter Kit complet

Osnova obračuna troškova usluga je „Data operacija“ koja se broji samo onda kada se pozove Particle.publish(). Funkcija vraća vrednost promenjive svim registrovanim slušačima koji pozivaju Particle.subscribe(). Promena stanja nekog GPIO ulaza recimo, može generisati Particle.publish(), a očitana vrednost bi se tada poslali svima koji su se prijavili preko Particle.subscribe(). Direktno slanje očitanih podataka TCP/UDP ne ulaze u zbir izvršenih „data operacija“, kao ni komandni signali, OTA ažuriranje firmvera i slično.

Ukoliko razvijate proizvod koji u svom srcu ima Particle, podrazumeva se da morate uračunati i ovu uslugu u njegovu cenu ili na neki način ugovoriti održavanje u toku eksploatacije, ako koristite Cloud usluge.

Particle Argon, kao i svi drugi Particle razvojni sistemi, su mali, ekonomični „računari“ sa niskom potrošnjom koji služe za pokretanje jedne aplikacije. Nije smišljeno da ulazite u nizak nivo kodiranja SoC-a na ploči, pa čak ni da uzimate u obzir samu arhitekturu. Želja Particle tima je da upoznate mogućnosti njihovog Particle OS-a i koristeći implementirane komande, za koje su dali veoma detaljne primere i objašenjenja na njihovm sajtu, u C/C++, u Particle Web IDE-u na online konzoli (https://console.particle.io) ili za naprednije korisnike, u Particle Workbench-u, IDE-u baziranom na Visual Code Studio platformi, razvijate vaš proizvod ili projekat. Unutar IDE-a postoje alati za projektni menadžment i kolaboraciju unutar tima. Obratite pažnju da u besplatnoj verziji, ovi alati nisu dostupni, što znači da ćete morati da investirate u bar jedan blok podataka mesečno.

Particle Argon details

Posmatrajući hardverske mogućnosti, već smo rekli da je svaki Particle Argon, kao i svaki Boron ili Photon 2 u formi Feather-a. To znači da je raspored i broj GPIO pinova unapred definisan. Imamo digitalne pinove D2 do D8 i analogne A0 do A5. Implementirani su svi standardni protokoli: serijski (UART), SPI i I2C (Wire). Proizvođač u okviru svog Particle OS-a razvija komunikacione i upravljačke drajvere za mnoge periferije, a baza podržanih senzora i dodataka je impozantna. Ovo je odlično, jer je veoma lako povezati Particle Argon sa nekim od standardnih periferija, recimo SSD1306 OLED ekranom, prateći samo dokumentaciju na Particle sajtu. Drajveri su sertifikovani i rad je stoga ugodan.

Posebnu pažnju tim je posvetio integraciji Particle Argon-a (kao i svih drugih Particle sistema) sa vodećim online aplikacijama: Google Maps, Google Cloud ili Azure IoT Hub, dok se uz pomoć webhook-ova sistem može povezati sa ostalim online servisima, kao što je recimo OpenWeatherMap i slični. Ne treba zaboraviti da je svaki Particle prvenstveno IoT razvojni sistem i njegova osnovna namena je da bude povezan na internet i koristi, slanjem ili čitanjem podataka, već postojeće internet servise. Na taj način, uređaj koji vi kreirate lako može dobijati trenutne vremenske podatke za lokaciju na kojoj se u tom trenutku nalazi, za šta je recimo potrebna integracija Google Maps-a i webhook integracija ka OpenWeatherMap sajtu.

Particle Argon integrations

Cena Argona je 25 USD, dok su cene Photona 2 i Borona 17.95 USD i oko 60 USD, respektivno. Naše je očekivanje da će i Boron ubrzo biti zamenjen nekim jeftinijim single-SoC rešenjem. Za brzu izradu prototipa, dovoljno vam je par Particle razvojnih sistema i besplatan plan. Odlična baza drajvera, podržanih periferija i laka povezivost sa online servisima, uz odlična i detaljna uputstva na particle.io sajtu skratiće znatno vreme razvoja. Naravno, sve to ima svoju dodatnu mesečnu cenu za svaki od dodatnih planova za prenos podataka, ali u profesionalnoj upotrebi taj trošak bi trebao da bude pokriven od strane krajnjeg korisnika. Postoje neke naznake da je moguće uraditi sopstveni cloud server kako bi se izbeglo plaćanje usluga Particle Cloud-a, ali je veliko pitanje bezbednosti i pouzdanosti u tom slučaju ono što će u profesionalnoj upotrebi ipak prevagnuti više ka zvaničnom Particle Cloud rešenju.

Aleksandar Dakić
Follow me