Ponar

Ponar IWZP(P,S,G)E10

Proporcionalna po prirodi bezbedan ispusni ventil Proporcionalni ispusni ventil IWZP(P,S,G)E10 se koristi za kontrolu maksimalnog pritiska u hidrauličnom sistemu. Pritisak u sistemu je proporcionalan struji koja se dovodi…

Krilna pumpa tipe V3/63

Pouzdana pumpa sa varijabilnim pomakom Krilna pumpa tipe PV namenjena je generisanju toka ulja u hidrauličnim sistemima. Prednosti su joj lako puštanje u rad, nizak nivo buke pri…