Pouzdana pumpa sa varijabilnim pomakom
Krilna pumpa tipe PV namenjena je generisanju toka ulja u hidrauličnim sistemima. Prednosti su joj lako puštanje u rad, nizak nivo buke pri radu, hidro dinamički podmazivani ležajevi za dug rad, odlične klizne karakteristike kontrolnih diskova zbog bronzanog premaza i sem fluidne frikcije.
www.ponar-wadowice.com

Marija Dakić