Ime gas dolazi od grčke reči za haos. Gasovi su molekuli koji se kreću nepredvidivo i slučajno i pri tom kretanju se konstatno sudaraju.

Zahvaljuljući desetogodišnjoj uspešnoj saradnji sa firmom Honeywell u oblasti automatske regulacije industrijskih procesa, grejanja, hlađenja, provetravanja i klimatizaciji UNICOM d.o.o. je u  mogućnosti da kroz svoj program zastupanja ino firmi ponudi i najsavremeniju opremu u domenu detekcije gasa – Honeywell Life Safety.

Postoje tri osnovne tehnike za detekciju gasa:

Infracrvena detekcija je metod korišćenja svetlosti za detekciju prisustva zapaljivog gasa. Svetlost je sačinjena od mnogih različitih talasnih dužina poznatih kao elektro-magnetni spektrum. Svi zapaljivi HC gasni molekuli absorbuju svetlost u IC delu spektra. Specifična talasna gasna dužina koja se koristi zavisi od više faktora kao što je tip gasa koji treba da se detektuje, prisustvo drugih gasova, jačina signala i efekat isparavanja vode. Absorpciona karakteristika se koristi za detekciju svakog gasa ponaosob.


Više informacija: UNICOM doo, Cerska 69, Vračar, 11000 Beograd, Srbija, tel./fax: (+381 11) 283 5635, http://www.unicom.rs

Aleksandar Dakić
Follow me