TandD Japan fabrika  primenjuje jedinstvena rešenja kod njenih logera i ono najvažnije: cene padaju kako bi se postigla konkuretnost (dok kvalitet „Made in Japan“ ostaje nezamenjiv )

 

Neki od najnovijih rešenja su TR71nW i TR72nW … modeli koji pored snimanja merenja šalju e-mail poruke ukoliko se zadate vrednosti prevaziđu.

tr71nw

tr72nw

Jedan od naših klijenata poznato ime iz polja energetike je zahvaljujući ovim loggerima spasao svoje sisteme kod nestanka napona, kada su TandD LOGERI poslali e-mail poruku o prisutnoj abnormaliji zadate temperature. Isti korisnik nam je naručio odmah još 10 ovih kompleta.
Više o ovim modelima http://www.tandd.com/product/tr7wf/

tr51i

Kao i veoma popularni vodootporni modeli logera serija TR51i… koji pored vodootpornosti rade u temperaturnom okruženju od -40 C do + 80 C, takođe izdvajamo način komunikacije kod preuzimanja snimljenih podataka koji se odvija preko IC beskontaktnog interfejsa sa kolektorom TR57DCi.
http://www.tandd.com/product/tr5i/index.html

rtr500series-001

U svetu je u samom vrhu po popularnosti serija RTR500 koja komunicira preko GSM i sa GPS om (kod nas zahteva određene dozvole kod Ratel-a).
http://www.tandd.com/product/rtr500x/index.html

tr7wf

Serija TR7wf/nf automatski snimljene podatke šalje u CLOUD korisnički besplatni web storage server.
http://www.tandd.com/support/download/html-help/tr7wf-nw_forwin_help_all_eng/html/070_webstorage.html
http://www.webstorage-service.com/

tr74ui

Kod fotonaponskih panela koji proizvode električnu energiju iz sunca model TR74UI meri 4 parametra: temperaturu, vlažnost, UV zračenje i osvetljaj.
http://www.tandd.com/product/tr74ui/index.html

tr73u

Ako želite da merite atmosferski pritisak i još dve standardne vrednosti temperature i vlage onda je to TR73.
http://www.tandd.com/product/tr73u/index.html

tr76ui

Poznato je da povećanje CO2 izaziva ubrzani zamor i smanjenje koncentracije kod ljudi u kancelarijama, fabrikama i ostalim zatvorenim javnim mestima. Da bi ste predupredili ovaj nus efekat i povećali učinak i veće koncentraciju kod svojih zaposlenih …predlažemo Vam model TR76Ui.
http://www.tandd.com/product/tr76ui/index.html

tr55ima

Takođe su zanimljvi logeri TR-55i-mA koji poseduju 4-20mA strujnu petlju-interfejs na ulazu i moguće je priključiti ulazni uređaj sa 4-20mA interfejsom.
http://www.tandd.com/product/tr5i/index.html

tr55ipt

Za upotrebu PT100/PT1000 senzora predlazemo logere TR-55i-Pt.
http://www.tandd.com/product/tr5i/index.html

tr55iv

Za logere koji mere naponske veličine 0-22 V DC tu je loger TR-55i-V.

tr55itc

A logeri TR-55i-TC mere preko termosenzora serije Thermocouple: Type K, J, T, S i temperature od -199 do 1700 C.
http://www.tandd.com/product/tr5i/specification.html

mcr4v

Višekanalni logeri MCR serije od 4-16 kanala.
http://www.tandd.com/product/mcr/index.html

log-EZ-with-dongle

use-case

Za lokalno praćenje temperature i vlage sa jednog PC unutar hotela, kancelarije sa međusobnom bežičnom komunikacijom tu je serija RTR322. (potrebno odobrenje Ratela a za bluetooth)
http://www.tandd.com/product/rtr322/index.html

tr81

Loger TR-81 za merenje temperature od -200 C do + 600 C sa PT 100 senzorima.
http://www.tandd.com/product/tr81/index.html

RTR-601-350x350

Bežični logeri za merenje temperature hrane serija RTR601 serija -mereni podaci sa nekoliko mesta automatski i on line se sakupljaju u jednom PC u centralnom mestu gde menadžer ima uvid u sve temperaturne vrednosti hrane. (potrebno odobrenje Ratela za bluetooth)
http://www.tandd.com/product/rtr601/index.html 

 


Više informacija: Melco Buda d.o.o., Hadzi Nikole Zivkovica br 2/15 ,Beograd , Srbija, tel: 011/2181609,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me