Bezbedno i jednostavno posmatranje talasnih oblika primarnog AC ulaznog napona i talasnih oblika sekundarnog izlaznog napona UPS sistema

mr8870-1Ključne tačke
・ Kompaktan memorijski rekorder 8870-20 male težine može se jednostavno nositi do mesta UPS sistema.
・ Direktni ulaz napona od 100 V AC ili 200 V AC linije na 2 kanala.
・ Pošto su svi kanali izolovani, jedan instrument može na ulaz primiti i primarne i sekundarne AC napone bezbedno. ・ Jednostavno beleženje talasnog oblika nestanka napajanja podešavanjem trigera pada napona za sekundarni AC izlazni napon.

NAPOMENA: Postoje 2 tipa izlaznog talasnog olika za UPS sisteme, sinus i pravougaoni talasni oblik; drugi se često koristi kod UPS sistema niže cene. Napominjemo da neki povezani uređaji ne rade ispravno sa pravougaonim talasima.

mr8870-2CH1 (crveni) pokazuje talasni oblik primarnog mrežnog napona napajanja i CH2 (žuti) pokazuje talasni oblik sekundarnog napona UPS sistema.

Talasni oblici zabeleženi sa 8870-20 su oni kad se javi prekid napajanja do UPS sistema koji koristi montinualni metod mrežnog napajanja.

Može se smatrati da normalno ovaj metod napaja direktno sa napojne mreže, ali kad se detektuje prekid, UPS sistem prebacuje na AC inverter napajanje sa baterije.

Međutim, jasno je da se menja talasni oblik momentalno u trenutku prebacivanja i da napojni napon tokom prekida napajanja nije sinusni talas.

Memorijski rekorder/osciloskop 8870 – Idelan alat inžinjera održavanja

mr8870-950U ovoj aplikaciji korišćen je memorijski rekorder/osciloskop 8870, jer ga krase sledeće osobine:

 • Kompaktan
 • Veliki broj osnovnih funkcija
 • Robusni dizajin
 • Poseduje veoma jasan ekran
 • Lak za upotrebu

Njegove osnovne specifikacije su:

 • Analogni 2kanala + Logicki 4kanala
 • 1MS/s, 12-bit
 • 2MW memorija
 • 300V max.
 • 4.3-incni WQVGA-TFT LCD
 • MEMORIJSKA funkcija samo (lak za upotrebu) CF kartica (1GB max.)
 • USB interfejs (za transfer podataka na PC) Spoljni AC adapter
 • Batterijski rad (opcija): Max. 2 sata
 • Dimenzije: 176(W) x 101(H) x 41(D) mm
 • Masa: 600 g

Više informacija: Melco Buda d.o.o., Hadzi Nikole Zivkovica br 2/15 ,Beograd , Srbija, tel: 011/2181609,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

 

Aleksandar Dakić
Follow me