Multi-gas detektor za poboljšanje lične bezbednosti rudara
GasHawk je novi lični detektor gasova namenjen rudarima koji ima cenu i do 90% nižu od dosadašnjih rešenja. Može vršiti monitoring do šest opasnih gasova simultano, ima induktivno punjenje i poboljšane baterije koje se u opasnoj sredini mogu lako isključiti. GasHawk je skoro 50% lakši od drugih ličnih detektora gasa, ergonomskog je oblika i lak je za upotrebu

www.trolex.com

Marija Dakić