Odlična oprema dolazi opremljena paketom opcija za povezivanje. Bez obzira na to koliko je sam po sebi moćan ili sjajan neki od uređaja – uparivanje i sinhronizacija na različite i iznenađujuće načinine može u velikoj meri proširiti potencijal zvučnog signala, pa time i jedinstvenost generisanog zvuka.

Savremeni sistemi koriste portove za eksternu kontrolu zvučnog signala. Parametri i naponi iz jednog dela opreme, slično kao u industrijskim sistemima, mogu se koristiti za kontrolu parametara u drugom. U zavisnosti od vrste instrumenta signali mogu biti digitalni ili analogni. Digitalni signali nose poruke i podatke za sinhronizaciju,dok analogni signali nose zvuk ili druge sirove vrednosti. Korišćenjem više oscilatora (VCO i DCO), filtera (VCF) i generatora envelopa (analogna kola koja pomažu u oblikovanju signala), muzički sistem procesuira i oblikuje zvučne signale na isti način kao što i fabrički kontrolni sistemi prate i obrađuju tok podataka uz upotrebu senzora, aktuatora, mernih instrumenata…

Na našu sreću, sva tri dela komada opreme iz naslova su neverovatno moćna, a pritome su opremljena velikim brojem portova, što ih čini savršenim za ovu malu demonstraciju integracije opreme teenage engineering-a u tradicionalni kreativni setup.

minilogue xd

Minilogue xd je moćan sintisajzer. To je evolucija svestranog originalnog miniloga, koja dodaje nove funkcije i robusnije jezgro. U budućnosti planiramo punu recenziju ovog sintisajzera, ali nas danas zanimaju dva CV ulaza na poleđini kojima se mogu dodeliti različite uloge. Jedna od njih je kontrola parametara modulacije, što „otvara“ sintisajzer za eksterno patch-ovanje. Bez daljeg odlaganja, hajde da isprobamo nekoliko ideja.

Donesite POM-400!
Počnimo tako što ćemo povezati kvadratni LFO POM-400 sa minilogue xd i usmeriti ovaj signal na cutoff frekvenciju minilogue filtera. U prvom patch-u koju smo kreirali, koristili smo ugrađeni LFO minilogue-a u one-shot režimu. Malo povećavši brzinu LFO-a POM-400, stvorili smo bujan, ritmički patch zahvaljujući brzini eksternog LFO-a i izdašnim analognim VCO-ovima minilogue-a. Ovaj patch je bio dovoljno inspirativan kao zvuk da se od njega napravi mala numera koja se u potpunosti zasniva na njemu. (1)

Zatim smo kreirali primer korišćenjem sva tri oscilatora minilogue xd-a i povezivanjem ugrađenog LFO-a i POM-400 LFO-a sa parametrom cutoff. Ovo je stvorilo poliritmičku teksturu koja se stalno razvija. Route-ovanjem trećeg oscilatora minilogue-a post-VCF, napravili smo bitimbralni patch koja ima kontrastni sinusni dron. Još jedan mali demo je napravljen sa ovim patch-om. (2)

Da bismo kreirali eksterni envelope, koristili smo OP-Z kao kontroler za gate i patchovali ga u envelope trigger POM-400. Envelope signal je poslat u minilogue xd i korišćen na „plucky“ patch-u. Upotreba eksternog envelope-a omogućila je složeno oblikovanje zvuka i dugi „blooming“ tembralni kvalitet na zadržanim notama. (3)

Za sledeći primer, koristili smo kvadratni VCO POM-400 da moduliramo glavni VCO oblik minilogue xd-a, i sinusni VCO da moduliramo cutoff. Zajedno sa patch-om sa složenom upotrebom unutrašnjeg LFO, amp envelope i envelope generatora, može se napraviti veoma slojevit zvuk. Upotreba kvadratnog VCO iz POM-400 za svrhe modulacije je prilično zanimljiva, jer omogućava PWM, koji može kreirati jedinstvene modulacione šablone. Pored toga, sjajno je što sva tri VCO-a POM-400 imaju mogućnost oscilacije u LFO opsegu, što upravo omogućava njihovu upotrebu na ovaj način. (4)

Povezivanjem izlaza POM-400 LFO sa trigger-om njegovog envelope-a, uspeli smo da kreiramo eksterni envelope. Korišćenjem gate izlaza OP-Z, ovaj envelope se čak može kontrolisati MIDI clock-om. Napravili smo patch da demonstriramo zvučni potencijal takvog envelopa. (5)

Dodatne ideje koje bismo predložili bi uključivale povezivanje izlaza sekvencera POM-400 (ili čak POM-16) sa modulacionim CV ulazima eksterne opreme da bi se kreirale još finije modulacione krive, ili povezivanje CV izlaza OP-Z sa POM-400 VCO-om, koji se zauzvrat koristi kao LFO koji menja brzinu zavisno od visine tona.

Jedna od jedinstvenih karakteristika OP-Z-a omogućila nam je da kreiramo ove prime-re sa visokokvalitetnim zvukom. Naime, uređaji sa USB napajanjem često mogu da izazovu šum u sistemu, što je daleko od idealnog. Da bi se izborio sa ovim, OP-Z može da koristi svoju unutrašnju bateriju za rad, dok koristi USB samo za prenos podataka. Ovo efikasno rešava sve probleme sa šumom izazvanim USB napajanjem i čini ga jednom od najčistijih MIDI-to-CV kutija koje smo koristili. Svaka čast za to.

op-z

I to je to! U ovom mini-članku pokušali smo da prikažemo neke od mogućnosti POM-400 i OP-Z kada se koriste sa eksternom opremom. Nadamo se da naši primeri ilustruju mogućnosti i snagu ova tri instrumenta i dodatno inspirišu stvaranje i istraživanje zvuka kroz analognu obradu signala. Veoma smo se zabavili pišući ovaj tekst!

Zvučni primeri
(1) https://magazinmehatronika.com/muse/Example%201.mp3
(2) https://magazinmehatronika.com/muse/Example%202.mp3
(3) https://magazinmehatronika.com/muse/Example%203.mp3
(4) https://magazinmehatronika.com/muse/Example%204.mp3
(5) https://magazinmehatronika.com/muse/Example%205.mp3


Više informacija: teenage.engineering

OP-Z i POM-400 možete nabaviti u Srbiji kod Player d.o.o.: https://www.player.rs/proizvodjac/teenage-engineering

Aleksandar Dakić
Follow me