DVODNEVNA OBUKA
Visokokvalifikovani elektro inženjeri Mikro Kontrol tima imaju višedecenijsko iskustvo u polju industrijske automatizacije, na osnovu čega vam kvalitetno i pouzdano mogu preneti znanje kroz primere iz prakse.

Obuka je namenjena svima koji se bave klasičnim elektromotornim pogonima, zaposlenima u službi održavanja, projektantima, konstruktorima, i drugima koji žele da se upoznaju sa osnovama servo pogona.

RAD SA SERVO SISTEMIMA
Obuka ima za cilj da se polaznici upoznaju sa principom rada servo motora, pojmovima i elementima servo sistema.

PRIMERI IZ PRAKSE
Polaznici obuke će kroz praktičan rad na Omron demo setu imati priliku da samostalno podese i puste u rad servo sistem za aplikacije koje se najčešće sreću u praksi.


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, Srbija, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me