U opštoj bolnici u Murskoj Soboti je sredinom 2012 završena energetska sanacija zgrada. U okviru ovog projekta, Metronik je uveo moderan informacioni sistem MePIS Energy, s ciljem efikasnog upravljanja energijom.

Za lečenje pacijenata u bolnici u Murska Sobota na raspolaganju je više od 350 postelja i više specijalizovanih zdravstvenih ustanova. Odeljenja intenzivnog, stacionarnog i ambulantnog lečenja se nalaze u nekoliko objekata izgrađenih u različitim periodima. Za nesmetan rad i visok kvalitet nege pacijenata bolnica troši mnogo energije i medija.

mepis-02-CompanyCostAnalysis

Ključni izazovi
Rast cena energije i ekološka svest značajno utiču na želju da se smanji potrošnja energije u oblasti javnog zdravlja. Bolnica je pristupila sveobuhvatnom projektu energetske sanacije, koji uključuje renoviranje fasade- izolacije, električnih i mašinskih instalacija i sistema za pripremu i distribuciju energetskih medija. Takođe, ugrađene su jedinice za kogeneraciju električne energije i toplote. Cilj sanacije je bio jasan: značajno smanjenje potrošnje energije i samim tim smanjenje zagađenja životne sredine.

Bez obzira koliko dobro je planirana i sprovedena energetska sanacija, učniak iste može propasti ako u fazi eksploatacije nije obezbeđeno efikasno upravljanje energijom. Moguće rešenje je uvođenje informacionog sistema za upravljanje energijom koji pruža sve relevantne informacije o troškovima u vezi sa energetskom efikasnošću kompleksa. Moraju biti uspostavljene jasne korelacije, koje u datim spoljnim uslovima (uticaj vremena, zauzetost bolnice, cene energenata, …) ukazuju na potencijal za uštedu energije.

Rešenje, koje je ponudio Metronik
Sistem MePIS Energy u Opštoj bolnici Murska Sobota osnovna je platforma za implementaciju metodologija za ciljano praćenje potrošnje energije – sa glavnim ciljem efikasnog upravljanja energijom. Snažna softverska arhitektura sa centralnim arhivom GE Proficy Historian pruža operativnu pouzdanost i interoperabilnost sa postojećim i novim sistemima za prikupljanje merenja. Takva arhitektura ima i dodatnu korist u mogućnosti verifikacije rada sistema prikupljanja merenja: podaci u arhivi su opremljeni atributom kvaliteta merenja. Može se konstatovati, gde i koja merenja nisu u redu i šta je uzrok. Naime, tačan unos podataka je osnova za sve daljnje analize energetske efikasnosti.

MePIS Energy u bolnici Murska Sobota adresira i potrošače energije (bolničke zgrade, kuhinja, …) kao i “proizvođače“ energije (npr. rashladni sistemi, kotlovi, …) . Na strani proizvođača razpoređeni su i ulazni energenti, gas, struja , daljinsko grejanje iz obližnjeg biogas postrojenja i pitka voda. Uspostavljena struktura omogućava analizu energetskih tokova, identifikuje se kvalitet konverzije energije (efikasnost kotlova), gubici u distributivnim sistemima (gubici u cevovodima) u bolnici i kvalitet potrošnje energije.

mepis-01-Dashboard

U skladu sa vrstom potrošača uvedeni su energetski indikatori, gde možemo izdvojiti „specifičnu potrošnju energije po jedinici površine“ i „efikasnost energetskih sistema“. Prvi pokazatelj pokazuje ponašanje potrošača (uključujući uspešnost energetske sanacije), a drugi na greške u radu energetskih uređaja. Funkcionalnost komparativnih analiza (benčmarking) omogućava identifikaciju odstupanja od postavljenih ciljeva (vlastiti ili slični referentni objekti). Vremenska normalizacija potrošnje energije (stepen dani) daje poređenjima dodatnu težinu, jer isključuje uticaj lokalnog vremena na potrošenu energiju, čime se omogućava relevantnije poređenje sa referentnim jedinicama. Pomoću ugrađenog modula za ciljano praćenje korišćenja energije možemo biti još efikasniji u smanjenju porošnje. Uz pomoć M & T dijagrama i istorijskih podataka se određuju ciljevi, a pomoću CUSUM dijagrama se prati učinak na dnevnom nivou.

mepis-12-BuildingWeatherAnalysis

Napredni energetski izveštaji, uključujuči grafičke prikaze, energetskim menadžerom olakšavaju pripreme, upravljanje i izveštavanje upravi. Ako je potrebno, izveštaji se takođe mogu izvoziti u eksterne aplikacije (MS Excel npr.).

REZULTATI
MePIS Energy u bolnici Murska Sobota uključuje sve funkcionalnosti, koje u svakom trenutku omogućavaju efikasno upravljanje potrošnjom energije. Energetski pokazatelji i faktori efikasnosti pokazuju na efikasnost pojedinačnih objekata i instalacija. Analiza troškova pruža podršku daljim odlukama o preporučljivosti daljih ulaganja u neefikasne objekte. Analiza potrošnje iz prethodnog perioda može da pomogne u uspostavljanju povoljnije pozicije kada se pregovara o cenama sa dobavljačima energenata.

Nalazimo da sistem u potpunosti ispunjava očekivanja investitora. Sistem pouzdano radi i već od samog početka rada, njime se pronalaze pojedinačni netačni podaci iz određenih brojila, primeri besmislene potrošnje van radnog vremena i efikasnost rada kogeneracijskih postrojenja. Sigurni smo da će MePIS Energy i u buduće u svim godišnjim razdobljima bolnici nuditi efikasnu podršku u kontroli i suzbijanju troškova za energiju.


Više informacija: Metronik Inženjering d.o.o., Banatska 68, 11080 Zemun, Tel: +381 11 3166 721, www.metronik.rs

Aleksandar Dakić
Follow me