Dve trećine utrošene energije u industrijskim instalacijama je prouzrokovano električnim pogonima. Stoga upotreba energetski efikasne pogonske tehnologije može da rezultuje sa suštinskom uštedom. Sada se ove uštede mogu jednostavno izračunati sa SinaSave™, besplatnim “programom uštede energije” za Siemensove pogonske sisteme.

Troškovi energije od nekoliko milijardi evra mogli bi da se uštede samo u Nemačkoj putem korišćenja energetski efikasnih motora i frekventih regulatora. Siemens-ovi energetski efikasni motori najviše efikasnosti klase, npr. EFF1, imaju do 40% manje gubitaka. Frekventni regulatori kao što su Sinamics G150 ili Micromaster redukuju utrošak energije do 50%, naročito u aplikacijama tečnosti kao što su pumpe, ventilatori i kompresori, putem regulisanja brzine motora. Korišćenjem SinaSave™ programa moguće je jednostavno izračunati kolika ušteda se pravi kupovinom energetski efikasnog motora i koliko će se brzo investicija isplatiti u poređenju sa pogonskim sistemom sa fiksnom brzinom ili konvertorom frekvencije za sisteme sa promenjivom brzinom. Program izračunava uštedu troškova za energetski efikasne motore i amortizaciju ekstra troškova kupovine Siemens-ovih energoefikasnih motora najveće efikasnosti klase EFF1 u poređenju sa Siemens-ovim energoefikasnim motorima EFF2, pojedinačno izabranim poznatim motorima ili poznatim motorima u okviru kompletne analize postrojenja.

Odlučujući profil postrojenja
Kada se bavimo pitanjem potencijalne uštede i amortizacije frekventnih regulatora, za razliku od drugih programa, SinaSave™ ne zasniva svoj proračun na pogonskim podacima, koji često nisu detaljno poznati u fazi odlučivanja, već na osnovu postrojenja. Takvi fundamentalni podaci su, na primer, protok pumpi i visina pumpi, protok mase i ukupna razlika pritiska kod ventilatora, gustina transportovanog medijuma, broj radnih dana i smena i profil transporta tokom dana i godine, što je odlučujuće za obim potencijala uštede energije. Ukoliko dimenzije koje unese korisnik ne odgovaraju standardu, program konvertuje vrednosti u odgovarajuću jedinicu. Program prvo izvodi pogonski sistem sa odgovarajućom performansom i cenom najpogodnijeg frekventnog regulatora iz osnovnih podataka specifičnih za postrojenje.


U sledećem koraku program određuje energetski uslov pogonskih sistema promenjive brzine za određeni slučaj primene i poredi ovo sa vrednostima svih mogućih alternativnih koncepata, koji su takođe izračunati, na primer, prigušni ventili, bajpas, rotacijska regulacija ili prekidni magnetni motori. Razlika donosi uštedi energije u kilovat satima, koje program konvertuje u gotovinu na osnovu kupovne cene energije koja je trenutno važeća za postrojenje. Dodatno ovome, postoje i drugi efekti smanjivanja troškova operacija sa promenjivom brzinom kao što su propuštanje mehaničke regulacije, poboljšani faktor električne energije, poboljšana kontrola procesa, redukovano opterećenje motora i redukovano održavanje za mašinu. SinaSave™ izračunava vreme amortizacije iz ukupne uštede i ukupne investicije, što obuhvata planiranje, inženjering, integraciju postrojenja i puštanje u rad dodatu na običnu kupoprodajnu cenu. Tipično, amortizacija je u opsegu od samo nekoliko meseci.

Analiza kao usluga
Univerzalna analiza uštede energije, na primer, za sve pogone kompletnog postrojenja takođe je dostupna kao uslužni paket. Rezultat jedne takve analize: potencijal uštede energije za celokupno postrojenje i odgovarajuće mere za njeno iskorišćavanje. SinaSave™ je ponovo važna alatka za ovu primenu. SinaSave™ se može nabaviti na još sedam drugih jezika pored nemačkog i engleskog, uključujući i ruski i kineski jezik.

Više informacija o energetski efikasnoj pogonskoj tehnici (energetski efikasnim motorima i frekventim regulatorima), kao i download programa možete pronaći na: http://www.siemens.com/energysaving


Više informacija: Siemens d.o.o., Omladinskih brigada 21, 11070 Beograd, Srbija, +381 11 20 96 305, http://www.siemens.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)