To je udeo u ukupnoj potrošnji energije svih industrija na elektromotore prema procenama stručnjaka. Ovo nije samo značajan faktor troškova – tu se krije i veliki potencijal za optimizaciju i uštedu. NORD ECO usluga pomaže kompanijama da otkriju ovaj potencijal i pronađu najefikasnije rešenje za pogon za svoju primenu.

„Prvi korak je sveobuhvatno prikupljanje mernih vrednosti“, objašnjava Jorg Niermann, šef marketinga u NORD-u. U tu svrhu se između motora i napajanja povezuje takozvani NORD ECO BOX, mobilni inverterski orman. NORD ECO BOX se sastoji od uređaja za merenje energije sa funkcijom data logera, strujnog transformatora i kablovskih priključaka.

Tokom perioda od oko dve nedelje, kutija beleži podatke u realnom vremenu o stalnim opterećenjima, vršnim opterećenjima i nepravilnim uslovima. Kada se anketa završi, rezultati se postavljaju u softver koji je razvio NORD koji automatski procenjuje podatke.

NORD ECO box

Identifikovanje predimenzionisanosti i optimizacija sistema
NORD nudi ECO uslugu za sisteme sa sopstvenim i komponentama drugih proizvođača. „Merenja tokom vremena omogućavaju stvaranje ciklusa opterećenja za sistem. Ovo pokazuje da li dimenzionisanje sistema odgovara zahtevima odgovarajuće aplikacije“, objašnjava Niermann. „Često vidimo pogonske sisteme koji su preveliki za odgovarajuću aplikaciju.“ Ako se sistem pokreće pogonom koji preporučuje NORD, kompanija nudi da se izvrši ponovno merenje. Kao deo TCO analize (ukupni trošak vlasništva), tada se može odrediti troškovno i energetski najefikasnije rešenje.

Smanjenje broja varijanti proizvoda za veću efikasnost
Za velike sisteme sa više pogona, kao što je u intralogistici, analiza sa NORD ECO servisom može značajno smanjiti broj različitih pogonskih sistema. Ovo pomaže da se minimizuju administrativni troškovi i pojednostavljuju procesi proizvodnje, logistike, skladištenja i usluga. NORD nudi visokoefikasne motore sa konstantnim obrtnim momentom u velikom opsegu brzina, koji su idealno pogodni za smanjenje broja upotrebljenih varijanti proizvoda.


Više informacija: ELEKTRO MOTORNI POGONI doo
Vladimira Popovića 38-40, 11070 Novi Beograd, Srbija +381 11 63 00 327 e-mail: office@empbeograd.co.rs www.empbeograd.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me