Prilikom izbora otporničkog bloka mora se voditi računa o uslovima okoline u koju se blok ugrađuje kao i o uslovima koji blok stvara u toj okolini.
Uticaj okoline: klimatski (temperatura, vlažnost, prašina), hemijski I biološki
Uticaj otporničkog bloka: povećanje temperature okoline

Činjenice koje treba znati kod izbora otporničkog bloka za primenu u određenim uslovima okoline:
Da bi se napravio „pravi“ izbor otporničkog bloka pored vrednosti otpora i snage potrebno je obratiti pažnju i dati odgovore na sledeća pitanja:

Mesto ugradnje otporničkog bloka je:
·  na otvorenom prostoru
·  u nadkrivenom otvorenom prostoru
·  u zatvorenom prostoru

Otpornički blok je pod uticajem:
·  kiše, snega, sunca
·  prašine
·  zapaljive prašine
·  vlage
·  agresivnih gasova i isparenja
·  povišenih temperatura
Prostor  za ugradnju otporničkog bloka  je:
·  mali
·  ograničen
·  neograničen

Pitanja vezana za izbor tipa otporničkog bloka su međusobno isprepletena I uvažavanjem svakog od njih dobijamo najbolji izbor. Postavljeni zahtevi primarno utiču na konstrukciju otporničkog bloka i to na sledeći način:

Mesto ugradnje otporničkog bloka primarno utiče na izbor stepena  mehaničke zaštite IP, dimenziju i dizajn kućišta odabranog tipa.

Ambijentni uslovi utiču na veličinu, oblik i dizajn kućišta, vrstu otpornih elemenata i  stepen termičke zaštite, što zajedno potvrđuje odabrani tip ili zahteva korekciju u izboru.

Raspoloživi prostor utiče na oblik i dizajn kućišta,  stepen mehaničke zaštite IP,  način odvođenje toplote (prirodna ili prinudna) i  stepen termičke zaštite.

Uticaj temperature na izbor otporničkog bloka

Potrebna masa otpornika za prihvatanje određene količine energije za željeni (nominalni) porast temperature

Toplotna energija koju  otpornik može da  primi pri promeni  temperature od  J1 do   J2

Nominalni podaci za otporničke blokove se definisani za temperature ambijenta + 40 °C
Za veće temperature potrebno je izvršiti korekciju opterećenja za 4% za porast temperature od 10K iznad maksimalne dozvoljene temperature porasta (200 K), što kao rezultat daje veću masu i gabarit otporničkog bloka.

Dozvoljeno opterećenje, temperaturne granice i trajnost proizvoda

1.Normalan rad
Do 100% nazivnog opterećenja, Maksimalna trajnost proizvoda
2.Dozvoljeno preopterećenje
Do 130% nazivnog opterećenja, Smanjena trajnost proizvoda
3.Prekomerno preopterećenje
Do 160% nazivnog opterećenja, Značajno smanjena trajnost proizvoda Nije peporučljivo

 

Mesto montaže

Mora se voditi računa da u okolini otporničkog bloka ne postoje lako zapaljivi materijali i elementi neotporni na povišene temperature.

 

 

 

 

Način  montaže

 

 

 

Način montaže mora se tako odabrati da obezbe|uje normalno odvođenje toplote, a da pri tome ne narušava rad uređaja u svojoj okolini.

Hlađenje otporničkih blokova

1. Prirodna cirkulacija vazduha

2. Prinudna cirkulacija vazduha (intezivno hlađenje)
Dozvoljeno preopterećenje se u odnosu na nazivno može povećati za cca. 50%.
Trajnost proizvoda nije ugrožena

Uticaj prašine na izbor otporničkog bloka

Primenom odgovarajućih rastojanja i odgovarajućih izolacionih materijala, uz odgovarajuće održavanje koncentracija prašine ne utiče na izbor otporničkog bloka sem u ekstremnim slučajevima.

Uticaj vlage na izbor otporničkog bloka

Standardna konstrukcija otporničkog bloka sa primenom izolacionog materijala obezbe|uje pouzdan rad i za uslove relativne vlažnosti preko 90%.


Više informacija: OM sistem d.o.o., Boška Vujića 4, 24000 Subotica, Srbija, Tel/Fax. +381 (0)24 554 672, http://www.omsistem.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)