Tradicija je da je svaka nova verzija COMSOL Multiphysics® do sada donosila značajne inovacije. Ovaj softver je tako postao jedan od najkvalitetnijih paketa za modeliranje i simuliranje fizičkih sistema. Na zahtev korisnika izrađen je  LiveLink™ for Excel® kako bi rezultate iz Multiphysics-a direktno uneli u Excel u vidu tabele. Podrška za Amazon EC2™ oblak je namenjena onim inženjerima, naučnicima i istraživačima koji koriste Amazon Elastic Compute Cloud™. U ovoj verziji predstavljen je novi LiveLink for Solid Edge® – CAD softver iz Siemens PLM Software. Pored novog modula za simulaciju fizike zamora materijala, dorađeno je svih 30 standardnih add-on modula koji pokrivaju mehaniku, elektroniku, fluide i modeliranja u hemiji.

Veza Multiphysics Simulations i Excel Spreadsheets

LiveLink™ for Excel® radi na taj način što dodaje novi trakasti meni u Excel. Iz tog menija korisnik može kontrolisati svaki COMSOL model kroz parametre i promenjive. Sinhronizacija se vrši jednim pritiskom dugmeta. LiveLink™ for Excel® takođe omogućava snimanje i učitavanje podataka dobijenih iz eksperimenata, prilikom validacije i kalibracije u vidu Excel fajlova. U posebnom prozoru LiveLink™ for Excel® može predstaviti rezultate simulacije u vidu 3D crteža koji se mogu uneti u Excel fajl jednim klikom miša.

Klasteri i oblaci ubrzavaju simulaciju

Amazon EC2 omogućava svojim korisnicima skalabilnu pay-per-use kompjutersku snagu velikih high-end radnih stanic. Izvršavanje kompleksnih analiza na Amazon EC2 je sada veoma jednostavno i vrši se u jednom od tri oblika: pokretanjem virtuelne mašine za jednostavnije probleme, pokretanjem klaster okruženja za veće distribuirane probleme i najzad za najsloženije studije pokreće se platforma.
Nedavno predstavljen Cluster Sweep je kreiran da izvrši najzahtevnije kompjuterske zahteve i on može drastično da smanji vreme potrebno za simulaciju paralelnim angažovanjem željenog broja procesora na radnoj stanici.

Modul za strukturno modelovanje zamora materijala

Iako je strukturna analiza može pokazati krajnje granice izdržljivosti materijala, sam proizvod pri korišćenju može imati slabosti zbog zamora materijala usled cikličnog ponavljanja naprezanja. Novi modul upravo simulira taj slučaj i pokazuje koliko zapravo materijal može podneti ciklusa naprezanja bez značajnih oštećenja.

 

ECAD Import modul

Novi ECAD Import modul omogućava elektro inženjerima da uvezu elektro CAD fajlove u COMSOL i simuliraju fiziku elektronskih komponenti i kola korišćenjem standardnih COMSOL modula. Sada je jednostavno ispitati performanse RF komponenti pod uticajem temperature ili vibracija, kao i uraditi analizu raspodele zagrevanja prilikom rada uređaja i uticaj temperature na lemna mesta. ECAD Import Module uvozi datoteke u GDS II, NETEX-G i ODB++ formatima i ima mogućnost 3D prikaza.

 

 

LiveLink za Solid Edge

Novitet u COMSOL interfejs familiji je i LiveLink for Solid Edge koji obezbeđuje bidirekcioni link za CAD korisnike. Svaka promena u Solid Edge dizajnu automatski će se ogledati u COMSOL Multiphysics-u uz potpuno zadržavanje postavke modela.

Optimizacija parametara

Optimization Module je proširen sa tri nova metoda: Nelder-Mead, Coordinate Search i Monte Carlo koji se sada mogu koristiti u svakom aplikacionom modulu. Korisnik može optimizovati jednu ili više dimenzija CAD modela direktno u COMSOL Multiphysics-u ili u bilo kom  alatu povezanom  LiveLink-om. Iako se obično optimizuju geometrijske dimenzije, ovim modulom se mogu optimizovati bilo koji parametri modela, kao što su snaga grejača, karakteristike materijala ili primenjena sila.

CFD Meshing i Solvers

COMSOL’s CFD (Computational Fluid Dynamics) ima sposobnost rešavanja FSI (Fluid-Structure Interaction) problema. Za efikasno rešenje FSI aplikacija do sada je COMSOL koristio bidirekciono uparivanje modula za fluide i čvrste materijale. Novi modul je jednodirekcioni i ima nove Solver funkcije koje umnogome olakšavaju rad.

Selektovanje

Nova verzija ima novu alatku za selektovanje. Jedna alatka se koristi za selektovanje ravne strane i svih njoj pripadajućih ivica, dok druga služi za cilindrično selektovanje  koja je namenjena radu u cilindričnom kordinatnom sistemu.


Više informacija: Gamax Laboratory Solutions Ltd., Bartók Béla út 15/d, H-1114, Budapest, Hungary, Tel:   +36 1 372 0692, http://comsol.gamax.hu

Aleksandar D.
Follow me