HENNLICH Cooling – Technologies razvio je veliki broj vazdušnih hladnjaka rashladne snage od 1 do 250 kW. Dostupne su varijante sa AC ili DC elektromotorom, hidrauličnim motorom, ili sa AC motorom i pumpom. Mogu se projektovati i izraditi razne varijante rashladnih sistema prema ATEX ili pomorskim standardima, kao i prema specijalnim zahtevima kupca. Hladnjake za dizel i gasne motore karakteriše robustan dizajn, dugotrajnost i pouzdanost u eksploataciji. Proizvode se na zahtev kupca u zavisnosti od karakteristika samog motora i atmosferskih uslova.
www.hennlich.rs

Marija Dakić