Beskontaktni 80Ghz radarski senzor nivoa
Beskontaktni radarski transmiter nivoa kompanije Vega ima standardnu preciznost od 1 mm. Bez obzira da li se koristi u aplikacijama obrade proizvoda u proizvodnji ili kod automatizacije smeštanja proizvoda u skladištima, ovaj senzor ima izuzetnu ponovljivost i maksimalni merni opseg od 30 m. Frekvencija transmitera od 80 GHz omogućava znatno jače fokusiranje radarskog snopa, a njegova mogućnost da se ugradi i na najmanjim prostorima za montažu čine ga idealnim rešenjem u aplikacijama u prehrambenoj industriji.
www.vega.com

Marija Dakić