Značajan segment ponude kineske kompanije Kinco Automation Co. Ltd. predstavljaju programabilni logički kontroleri, kao deo ukupne ponude proizvoda namenjenih  automatizaciji. Nudi se nekoliko serija mikro PLC-ova, koji mogu da zadovolje različite segmente potreba tržišta, sa kvalitetnim performansama uz povoljne cene. Mlada kompanija Kinco electronics, specijalizovana je za prodaju i inženjering Kinco proizvoda na srpskom tržištu. Od nedavno Kinco electronics u svojoj ponudi ima kompletan asortiman Kinco PLC-ova, a ovde predstavljamo deo te ponude.

K5 serija
Osnovna serija Kinco PLC-ova je serija K5. Nastala je pre nekoliko godina kao unapređena serija sa novim performansama, brzinama, funkcijama, komunikacijama. Serija K5 obezbeđuje preko 20 različitih CPU modula i ekspanzionih modula, koji mogu da zadovolje različite aplikacije. Moguće je priključiti do 9 ekspanzionih modula na CPU modul sa ukupno do 200 ulazno/izlaznih tačaka. CPU moduli nude standardne mogućnosti kao što su brzi hardverski brojači, brzi izlazi do 200KHz, više vrsta prekida, PID funkcija. Omogućeno je više vrsta komunikacija na 3 porta već ugrađenih na CPU modulima, i to jedan RS232 port i dva RS485 porta. Na posebnom modulu nudi se CAN bus komunikaciona funkcija. CAN open master funkcija je u skladu sa standardom DS301. Ovo omogućava protok do 1Mbps, 72 sa CANopen slave stanica, do 256TPDO i 256 RPDO. PLC ima 256 tajmera sa različitim vremenskim bazama i 256 brojača. Povezivanje serije K5 sa servo drajverima preko CANopen bus omogućava lako upravljanje kretanjem po više osa. Naravno, na nekim CPU modulima nude se i već integrisani analogni ulazi i izlazi. Postoje CPU moduli sa istosmernim ili naizmeničnim napajanjem. Digitalni ulazi se mogu, različitim naponskim vezivanjem, birati kao PNP ili NPN. Digitalni izlazi mogu biti NPN tipa ili relejni. Digitalni ekspanzioni moduli se nude u različitim brojem ulaza ili izlaza, ali i kombinovani ulazi i izlazi. Analogni moduli se nude sa više strujnih i naponskih ulaza i izlaza, kao i moduli za otporničke i termopar sonde. Temperaturni opseg primene ovih PLC-ova je od -10ºC do +55ºC.

K2 serija
Serija K2 je nova unapređena serija koja nije proširiva dodatnim modulima, ali omogućava izuzetne performanse sa veoma konkurentnim cenama i kompaktnom strukturom. Serija je bazirana na DIO tehnologiji koja omogućava da se isti portovi koriste i kao ulazi i kao izlazi. Nije potrbno njihovo softversko konfigurisanje već će se automatski prilagoditi na osnovu žičnog povezivanja. Serija ima 4 brza brojača, a svaki brojač podržava do 32 PV i 32 prekida kada je trenutna vrednost dostigla zadatu. Najviša frekvencija brojača je 50kHz. Serija K2 ima 3 brza izlaza do frekvencije od 50KHz koji omogućavaju pulsno-širinsku modulaciju i povorku impulsa. PLC ima 256 tajmera sa različitim vremenskim bazama i 256 brojača. Na raspolaganju su i 2 RS485 komunikaciona porta brzina do 115,2kbps. PORT 1 može biti port za programiranje, ali takođe podržava Modbus RTU protokol (kao slave) ili free-protokol komunikaciju. PORT 2  podržava Modbus RTU protokol (kao master i slave) ili free-protokol komunikaciju. Serija ima sat realnog vremena i MicroUSB za programiranje (USB2.0).

KS1 serija
Posebno interesantna je serija KS1. Smeštena je u kompaktno metalno kućište dimenzija 100x85x25mm, težine 200gr koje se montira na DIN šinu i proširiva je sa do 14 digitalnih i analognih modula. CPU moduli su sa po 8 digitalnih ulaza i 8 digitalnih izlaza i sa po jednim RS232 i jednim RS485 portom. Nude se i CPU moduli sa 1 ili 2 CAN porta. Na raspolaganju su 4 brza brojača do 200KHz, 4 brza izlaza do 200KHz i 4 hardverska prekida. Kompletan instrukcijski set, kao i kod drugih serija, je dostupan sa 256 tajmera i 256 brojača, kao i sat realnog vremena.
KincoBuilder V3.0

Softverski alat za sve serije PLC je standardni softver KincoBuilder V3.0 koji je konforan, intuitivan i u skladu sa PLC standardom IEC61131-3. Ovaj i druge softverske pakete možete besplatno preuzeti na web sajtu firme Kinco electronics na adresi www.kinco.rs,
Tu možete naći i uputstva i bliže tehničke karakteristike. Takođe, na sajtu može videti i aktuelne cene Kinco proizvoda i izvršiti porudžbinu i kupovinu proizvoda.


Više informacija: Kinco electronics, Beograd, Cerska 110, Tel.: 062/714 348, 011/4062158, info@kinco.rs, www.kinco.rs

Aleksandar Dakić
Follow me