Nova serija Renishaw ultra tačnih enkodera
Digitalni inkrementalni enkoder namenjen i za linearne i rotacione aplikacije. VIONiC kombinuje sve potrebne interpolacije i digitalnu obradu signala unutar čitača položaja, uz greškom tipično manjom od <±10 nm za VIONiCplus™ i rezolucijom do 2.5 nm. Dostupan je u dve verzije: VIONiC i VIONiCplus u konfiguracijama optimizovanim po brzini i performansama u skladu sa upravljačkim sistemom rada motora kupca.
www.renishaw.com

Marija Dakić