Fiksni tip RPC

 • Fiksni, sa mogućnošću uključenja ili sa automatskim uključenjem u više koraka
 • 3.3 do 33 KV
 • 100 do 10,000 kVAr uz konfiguraciju po želji
 • Serijski reaktori
 • Kontrolne i zaštitne funkcije

Montaža na stubu APFC

 • 12 KV, 3-fazni
 • 100 do 1200 kVAr u jednom koraku
 • Ugrađeni CT, PT i regulator
 • Automatski i ručni režim rada
 • Kontrola zasnovana na struji opterećenja, faktoru snage ili vremenu u toku dana

Montaža na postolju APFC

 • 3.3 do 12 KV, 3-faze
 • 100 do 3600 kVAr multi-step konfiguracija

Više informacija: Green plus d.o.o., Milentija Popovića 9, 11070 Novi Beograd, www.greenplus.co.rs, info@greenplus.co.rs

Aleksandar Dakić
Follow me