ifm aplikativni paketi – Primene

Radjalni ventilatori sa direktnim ili prenosom kaišem, kao i aksijalni ventilatori, koji se koriste u sistemima:

 • za ekstrakciju prašine
 • dovoda svežeg i odvoda zagađenog vazduha u farbarama
 • ventilaciju radionica
 • erkondišn sistemima
 • eksternih ventilatora motora
 • u rudarstvu
 • za ekstrakciju u livnicama
 • za usisavanje uljanih isparenja na mašinama
 • za dovod vazduha za termoelektrane / pogone za preradu otpada

Centrifugalne pumpe, koje se koriste u sistemima:

 • za podmazivanje mašina
 • bušotina
 • vodovoda
 • prerade otpada
 • rashladnih kola
 • fabrika za preradu otpadnih voda
 • za rashlađivanje mašina
 • sklopova za podmazivanje presa

Više informacija: INGNS INŽENJERING d.o.o., Starine Novaka 21, 21000 Novi Sad, +381 21 510 622, 21 510 155, www.ifm.com

Aleksandar Dakić
Follow me