MT8121XE3 – novi 12,1” IPS LCD HMI

visoke rezolucije i velikog ugla vidljivosti

 • 32bit 1GHz CPU
 • 256MB Flash, 256MB RAM
 • 1024×768 pixels IPS LCD
 • USB 2.0 Host/Client, SD card slot
 • Ethernet port, Serial port
 • Industrijsko plastično kućište

WEINTEK Remote I/O sistem

Bus Coupler-i:

 • MODBUS TCP/IP (iR-ETN)
 • CANopen (iR-COP)
 • EtherCat (iR-ECAT)

I/O moduli:

 • Digitalni ulazi i izlazi
 • Kombinovani digitalni moduli
 • Analogni ulazi rezolucije 16bit
 • Analogni izlazi rezolucije 12bit
 • Kombinovani analogni moduli

Operatorski paneli cMT serije sada imaju ugrađen CoDeSys i mogu se povezivati na Remote I/O sistem serije iR i tako činiti Programabilni Logički Kontroler (PLC) visokih performansi u skladu sa standardom IEC 61131-3.

Ovakav integrisani koncept pruža mogućnost daljinskog pristupa, složene vizuelizacije, pristupa bazi podataka, OPC UA i MQTT komunikacije i upravljanja sistemom koristeći neki od FBD/LD/IL/ST/SFC/CFC jezika u skladu sa IEC 61131-3.


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587

http://www.ulpr.com/

Aleksandar Dakić
Follow me