Poslednjih godina, Weintek HMI je doživeo velike nadogradnje u pogledu performansi, estetike, dizajna i podržanih tehnologija. Kao rezultat toga, pored korišćenja u fabričkim automatizacijama za koju je HMI već neophodan, on je takođe počeo da igra važniju ulogu u aplikacijama za automatizaciju zgrada.

Build a Smart Office. PHOTO: WEINTEK

Weintek je izgradio pametni kancelarijski prostor koji je kontrolisan pomoću cMT X HMI. Prikazaćemo kako se HMI koristi za upravljanje osvetljenjem, klimatizacijom, rezervisanjem soba za sastanke i pristupom posetilaca, kao i kako rešenja za praćenje na više platformi, udaljeni i bežični pristup HMI-u olakšavaju pravljenje ovog jedinstvenog kancelarijskog prostora.

1. SMART Central Control

Osvetljenje i klima u različitim prostorijama se mogu kontrolisati sa jednog HMI ekrana.

HMI planira cikluse uključivanja/isključivanja napajanja i takođe prilagođava podešavanja naizmenične struje prema vremenskim podacima iz spoljašnjeg izvora – za optimalnu unutrašnju temperaturu.

Truly SMART HMI

Korišćene opcije: PLC integracija, Trend Display, Historical Data Log, Scheduler, JavaScript (web API). PHOTO: WEINTEK

Potrošnja energije se snima, analizira i optimizuje.

2. SMART Meeting room

Svaka soba za sastanke ima namenski HMI koji može da kontroliše nezavisni sistem napajanja prstorije.

Truly SMART HMI

Korišćene opcije: PLC integracija, JavaScript (Veb API), E-mail. PHOTO: WEINTEK

Svaki HMI prikazuje informacije o rezervaciji u realnom vremenu na ekranu, sa podacima preuzetim sa servera.

Obaveštenja se mogu slati učesnicima pre sastanaka.

3. Access Management i Remote kontrola

HMI na ulazu pozdravlja posetioce i obrađuje registraciju gostiju, nakon čega recepcija dobija push obaveštenje sa informacijama o gostima.

Dnevnik posetilaca se digitalizuje i čuva u bazi podataka radi lakšeg pristupa i upravljanju podacima.

Truly SMART HMI

Korišćene opcije: Weincloud – EasyAccess2.0 (Push Notifikacije), DataBase Server, cMT Viewer, VNC Viewer, WebView. PHOTO: WEINTEK

Svaki HMI ima aktiviran Weincloud i povezan je na internet, što omogućava daljinsko ažuriranje HMI programa i podešavanja.


Više informacija:

Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v, 11250, Beograd – Železnik,
Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587, https://www.ulp.rs/

Aleksandar Dakić
Follow me