U saradnji sa kompanijom smartPac Srl, Bosch Rexroth predstavlja integrisano, kompaktno transportno rešenje za vertikalni i horizontalni transport proizvoda.

Spiralni transportni sistem je zasnovan na komponentama iz VarioFlov plus modularnog sistema i na taj način nudi integrisano sistemsko rešenje za uštedu prostora i efikasan transport robe. Omogućava i vertikalni i horizontalni transport proizvoda, a može služiti i kao bafer skladište. Spiralni transportni sistem nudi širine lanca između 80 i 320 mm i može da prevaziđe visinske razlike do 3000 mm između ulazne i izlazne tečke. U zavisnosti od proizvoda koji se transportuje, mogući su nagibi od 5 do 12° i brzine od 5 do 60 m/min.

Modularna rešenja za protok materijala, kao što je VarioFlov plus sistem lančanih transportera, mogu se prilagoditi širokom spektru primena i podesiti na licu mesta tokom proizvodnje. Sistem lančanog transportera takođe prenosi različite vrste ambalaže u svim fazama pakovanja, dok se kreće u uskim prostorima sa minimalnim trenjem, bezbedno, brzo i bez ometanja. Modularni sistem omogućava širok spektar mogućnosti kombinovanja. Sveobuhvatan asortiman proizvoda uključuje verzije napravljene od aluminijuma i nerđajućeg čelika, kao i materijala usaglašenih prema FDA.

UNO-LUX PROCESSING: Kompaktni spiralni transportni sistem

PHOTO: UNO-LUX PROCESSING

UNO-LUX PROCESSING priprema prvu instalaciju u Srbiji

Realizacija se očekuje do kraja godine u sklopu projekta u fabrici GROSS OPTIC gde nastavljamo uspešnu saradnju i implementaciju VarioFlow sistema u pogonu proizvodnje optičkih sočiva.


Više informacija:

Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v, 11250, Beograd – Železnik,
Tel.:+381 11 42 00 040, +381 11 25 15 782, +381 11 25 11 587, https://www.ulp.rs/

Aleksandar Dakić
Follow me