Wieland Electric-ov softver za konfigurisanje terminal blokova koji se montiraju na DIN šinu, Wieplan verzija 3.0, je povezan sa CAE inženjerskim alatima Eplan 5 i Electric P8 proizvođača Eplan Software & Service. Od sada se konfiguracija kontrolnog ormara obavlja mnogo brže i jednostavnije, jer se originalni Wielnad-ovi podaci o komponentama prenose direktno neizmenjeni. Wieplan 3.0 automatski dopunjuje sve ispuštene podatke i direktno ih integriše u šemu i listu komponenata. Bi-direkcioni interfejs ka CAE alatima prevazilazi procep koji je postojao do nedavno i sada omogućava direktnu razmenu podataka između CAE alata i Wieplan-a. Dobici za orijektne inženjere su jasni: lak import i export podataka, brzo editovanje projekta, podaci usklađeni sa projektovanim vrednostima. Efikasnost u planiranju kontrolnog ormara najzad postaje očigledna.

Osnovna namena Wieplan 3.0 softvera je  konfigurisanje terminal blokova koji se montiraju na DIN šinu. Korak po korak korisnik stiže do željenog cilja pretraživajući i odabirući funkcije u programu. Pri svakoj mogućnosti izbora korisniku se postavlja upitnik, a u skladu sa odgovorom se preduzimaju naredni koraci i time se eliminišu greške. Biblioteka funkcija i dodataka omogućava inženjeru ugodan i efikasan rad.

Proces planiranja kontrolnog ormana započinje definisanjem terminalne tačke u Eplan Electric P8. U tom trenutku se moraju definisati funkcije terminalnog bloka. Nakon toga se one izvoze u Wieplan, dodeljuju se relevantni podaci, broj uređaja i potrebni dodaci.  Kao rezultat dobija se potpuno definisan terminal blok projektovan u Wieplan-u koji se sada može izvesti u CAE alat. Kada se planiranje okonča, Wieplan generiše listu delova sa narudžbenicom za Wieland Electric. Podaci o oznakama se mogu izvesti u Wiemarc ili neki drugi alat za označavanje.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar Dakić
Follow me