X-NUCLEO-53L3A2 je novi dodatak NUCLEO-F401RE razvojnoj ploči, gradeći tako kompletan razvojni sistem/kit za aplikacije koje se baziraju na VL53L3CX senzoru namenjenom za detekciju većeg broja ciljeva. X-NUCLEO-53L3A2 ploča za proširenje je kompatibilna sa svim STM32 nucleo razvojnim pločama, a ima i Arduino UNO R3 konektor.


www.st.com

Marija D.