Automatizovano punjenje i pražnjenje u samo nekoliko koraka: sa novim MTB aplikativnim kompletima, SCHUNK omogućava jednostavan prelazak na delimičnu automatizaciju pomoću saradničkih robota (cobota). Hvataljke i električne stege su uključeni, i oni su savršeno prilagođeni za korišćenje u mašinskoj obradi za rezanje metala te mogu da se kombinuju sa spojnim kompletima koji su specifični za pojedine robote. Time se štedi vreme tokom planiranja, omogućuje do 50 procenata brže punjenje i pražnjenje, te poboljšava iskorišćenje mašine.

Saradnički roboti (coboti) su savršeni pomoćnici. Mobilni su i vrlo jednostavni za korišćenje za punjenje i pražnjenje mašina u proizvodnoj hali. Oni umeću neobrađene radne delove i vade gotove proizvode. Time oslobađaju radnike monotonih i stresnih zadataka i omogućuju im da se posvete drugim radnim zadacima. Ali kako početi sa automatizovanim primenama? Sa novim SCHUNK-ovim MTB aplikativnim kompletima veoma jednostavno. Specijalisti za automatizaciju razvili su tri kompleta naročito za ovu svrhu.

Hvatanje i stezanje iz jednog izvora
U zavisnosti od prostora i radnog zadatka, aplikativni kompleti dostupni su kao jednostruke ili kao dvostruke hvataljke. Svaki komplet uključuje jednu ili dve univerzalne JGP-P hvataljke s mlaznicom za otpuhivanje i zaptivenom ventilskom kutijom. SCHUNK je krajem prošle godine izbacio na tržište dvoprstnu paralelnu hvataljku visokih performansi. „Komplet s dvije hvataljke“ osigurava maksimalnu produktivnost zahvaljujući tomu što dve hvataljke mogu u jednom koraku da napune i isprazne mašinu, čime se ostvaruje ušteda vremena od skoro 50%. Puštanje u rad naročito je brzo i jednostavno. SCHUNK nudi i treći aplikativni komplet za automatizovano stacionarno stezanje radnog dela za ovu svrhu. Električna stega hvataljka sastavni su delovi jednog kompleta koji dolazi iz istog izvora. Komplet uključuje kompaktni PGS3 stezni blok s ventilskim priključnicama koji ne zahteva puno održavanja. Može da se montira na strojni stol pomoću integrisane prirubnice. I hvataljka i stezni blok mogu jednostavno da se integrišu u kontrolni sistem robota.

Zahvaljujući hermetički zatvorenoj ventilskoj kutiji, praktični kompleti proizvoda savršeno su prilagođeni za korišćenje u zahtevnim radnim okruženje mašina za sečenje. Hvatački komplet uključuje integrisanu mlaznicu za oduvavanje i dodatno oslobađa operatera od stresnih zadataka: prljavština i ostaci se automatski uklanjaju iz električne stege i sa radnog dela. Njihovo ručno uklanjanje pomoću komprimiranog vazduha više nije potrebno, a stezne površine savršeno se čiste za ponovljeno stezanje. Aplikativni kompleti dostupni su za saradničke robote (cobote) OMRON Universal Robots, TM, Doosan i FANUC. Pomoću namenskih kablova, creva i pojedinačnih kompleta za spajanje robota, korisnici mogu spojiti komponente iz SCHUNKA sa saradničkim robotom u svega nekoliko koraka i mašina je spremna za automatizovano punjenje i pražnjenje.

schunk.com
Kontakt:
SCHUNK Intec GmbH
Friedrich-Schunk-Straße 1
AT-4511 Allhaming
info@at.schunk.com
Tel. +43-7227-22399-0

Aleksandar Dakić
Follow me