Prednosti prelaska na Industry 4.0

  • Povećanje efikasnosti proizvodnje;
  • Poboljšano održavanje;
  • Detaljna i unapređena obuka;
  • Optimizacija opreme i resursa;
  • Unapređenje automatizovanih sistema i robota u njihovom međusobnom povezivanju;
  • Prilagođavanje proizvodnje prema zahtevima
    tržišta.

KUNBUS – Revolution PI

Za primenu IIoT na postojećim sistemima, potrebni su uređaji koji će ili biti dodati postojećoj opremi ili će činiti novi sistem.

Nemačka kompanija KUNBUS je razvila gamu svojih uređaja koji ovo omogućavaju.

Okosnicu čine Revolution PI industrijski uređaji zasnovanim na poznatim Raspberry PI računarima.

Revolution PI karakteriše modularnost, otvorenost i nevelika cena koštanja.

Moduli se dele u dve grupe:

  • Bazni moduli – RevPi Core i RevPi Connect;
  • Moduli za proširenje – digitalni ulazno/izlazni, analogni ulazno/izlazni, komunikacioni.

RevPi Core bazni moduli pored samostalnog rada mogu biti prošireni digitalnim i analognim ulazno/izlaznim modulima.

RevPi Connect moduli se mogu proširiti ulazno/izlaznim modulima, ali i komunikacionim modulima, pa samim tim postaju i Gateway čvorište lokalne industrijske komunikacione mreže. Karakteriše ih da poseduju dva nezavisna Ethernet porta sa dve zasebne IP adrese. Osim toga, poseduje nezavisan RS485 port sa Modbus protokolom. Operativni sistem je unapređeni Raspbian OS sa real-time dodatkom. Ugrađeni su protokoli MQTT i OPC UA koji ga čine IIoT Gateway-om. Pored ostalih aplikacija za programiranje ovakvog uređaja, na raspolaganju su C, Python i Node-RED.

RevPi DIO kao i RevPi AIO, transformišu bazne module u savremenu programabilnu upravljaču jedinicu.

RevPi Gateway i komunikacioni moduli omogućavaju da RevPi Connect bazni modul postane čvorište lokalne industrijske komunikacione mreže i IIoT Gateway.


Više informacija: UMBRA software d.o.o., Sanska 26, 11000 Beograd, Srbija, Tel./fax: +381 11 39 86 222, http://www.umbra.rs

Aleksandar Dakić
Follow me