Plug & Work – jednostavno krenite sa automatizacijom kako je to uradila i kompanija JUNG u nemačkom gradu Lünen u pokrajini Westfalen. Vodeći proizvođač građevinske tehnike unapredio je proizvodnju spajanjem uređaja za lasersko označavanje sa EGP 40 hvatačkim uređajem za hvatanje malih delova postavljenom na UR lakom robotu kompanije SCHUNK čime je ostvario visoku preciznost i povećao proizvodni kapacitet. Ova Pick & Place jedinica u sistemu sa pametnom radio komunikacijom najbolji je primer jednostavnog uvođenja automatizacije.

Potpuno sastavljeno i laserski obeleženo kućište pametnog radija uključujući jedinicu za napajanje i spojnica.
Fotografija: SCHUNK

U montaži komponenti građevinske tehnologije kao što su razni prekidači, dizajnerski poklopci ili pametni radio sistemi, u kompaniji JUNG je do sada prevladavalo ručno rukovanje delovima. Visokokvalitetni sklopovi i proizvodi nagrađivanog dizajna spajaju se, označavaju i pakuju na mnogim klasičnim ali i savremenim radnim mestima. „2014. godine koristili smo istraživački projekt Manuserv za vlastite potrebe“ navodi dr. Ing. André Hengstebeck, viši projektni menadžer za upravljanje operacijama u kompaniji JUNG.

Električna hvataljka za male delove SCHUNK EGP je električna hvataljka za male delove sa integrisanom elektronikom najveće gustine snage na tržištu.
Fotografija: SCHUNK

Sadržaj ovog zajedničkog projekta, kojeg je finansiralo Federalno ministarstvo privrede i energetike, bila je podrška planiranju i odlučivanju o primeni robotike za automatizovanje prethodno ručnih procesa na tehnološko i finansijski razuman način „Centralnu ulogu u razvoju projekta predstavlja saradnja sa konzorcijumom, kako kroz istraživački doprinos Instituta za istraživanje i transfer u Dortmundu RIF-a e. V., tako i kroz razmenu iskustava sa drugim partnerima i IT stručnjacima“, naglašava André Hengstebeck.

Za vreme automatskog punjenja ćelije za lasersko obeležavanje, komponentu preuzima kobot, umeće je u ćeliju, ponovno okreće i zatim odlaže za pakovanje.
Fotografija: SCHUNK

Tako je robotska ruka UR5 kompanije Universal Robots pronašla svoj put do proizvodnih hala u Lunenu kao novi radnik – opremljena električnom hvataljkom za male delove EGP 40 kompanije SCHUNK. „Zbog toga je bilo vrlo lako krenuti sa robotikom“, kaže Carsten Meise, vođa tima za proizvodnu opremu u kompaniju JUNG. „Automatizovanje uređaja za lasersko obeležavanje na našoj pametnoj radio stanici i opremanje ove radne stanice saradničkim robotom (kobotom) bio je logičan izbor. LWR-roboti i hvataljke sada su ovde osnovna tehnologija. Uspeli smo da sve instaliramo bez bilo kakvih problema i odmah smo započeli sa radom.“

Sigurna saradnja na montažnom stolu: radnik i kobot neometano i blisko sarađuju tokom procesa rukovanja. Ova saradnja oslobađa radnika repetitivnih radnji.
Fotografija: SCHUNK

Automatizovano punjenje laserske ćelije
Sa Plug & Work konceptom automatizacije, SCHUNK korisnicima olakšava početak rada sa aplikacijama koje podržava robot. To omogućava realizaciju velikog broja scenarija automatizacije u kratkom vremenu. Sada postoji široki spektar standardizovanih komponenti za hvatanje, zamenu i merenje sila i obrtnih momenata za različite saradničke robote (kobote) i LWR-robote – Universal Robots, Doosan Robotics, Techman Robot, FANUC i OMRON.

Ruku pod ruku sa robotom: Jessica Frank priprema kutije za otpremu tokom automatizovanog laserskog procesa.
Fotografija: SCHUNK

Saradnja LWR-robota sa radnikom na uređaju za lasersko obeležavanje u kompaniji JUNG je skladna, bez smetnji i sigurna. Pre svega, oslobađa radnike obavljanja dosadnog i repetitivnog posla. Radnik postavlja potpuno sastavljeno kućište sa jedinicom za napajanje u jedan od dva držača radnog dela i pokreće UR5 pritiskom na okidač. SCHUNK EGP 40 preuzima komponentu i stavlja je u Rofin lasersku ćeliju, gde se prvo obeležava jedna strana kućišta. Nakon ovog koraka, hvataljka ponovno preuzima komponentu, ruka robota rotira hvataljku skupa sa radnim delom za 180 stepeni oko uzdužne osi a zatim obeležava drugu stranu kućišta. Na kraju EGP 40 stavlja komponentu u drugih držač, iz kojeg je radnik ponovno uzima za pakovanje. Tokom automatizovanog laserskog procesa, radnik priprema kutije za otpremu, čisti sastavljene delove krpom, stavlja ih u kutije, sastavlja novu jedinicu za napajanje i postavlja je ispred robota u jedan od dva držača radnog dela.

U sledećoj verziji modela EGP 40 kabeli su postavljeni unutar kućišta izrađenog u 3D tehnologiji. Korisnicima je omogućena brža integracija i sigurno usmeravanje kabela.
Fotografija: SCHUNK

Štednja vremena sa saradničkim robotima (kobotima)
„Ova kooperativna Pick & Place aplikacija pomogla je da se dizajnira efikasna pametna stanica“, naglašava André Hengstebeck. „Tokom automatskog punjenja laserske ćelije, radnik može da obavlja i druge poslove, čime dobivamo na vremenu“. Tome značajno doprinosi SCHUNK EGP mehatronička 24-hvataljka za male delove. Odlikuje se gustinom snage, velikom brzinom i velikom silom stiskanja. Servo motori bez četkica kojima nije potrebno održavanje i snažna vodilica sa poprečnim valjcima osiguravaju visoku efikasnost i čine je idealnom komponentom za rukovanje za dinamične, zahtevne Pick & Place aplikacije. Dinamiku i energetsku efikasnost povećava kućište ručke izrađeno od posebnog aluminija visokih performansi. SCHUNK je dosledno izbegavao korišćenje suvišnog materijala u dizajnu hvataljke. Korisnik zadržava fleksibilnost u dizajniranju sistema, jer se EGP može pričvrstiti zavrtnjima i bočno i sa donje strane. SCHUNK nudi ovu vrstu hvataljke u četiri veličine – rasponi pokreta prstima EGP 40 kreću se u rasponu od šest milimetara.

Dr. ing. André Hengstebeck, viši projektni menadžer za upravljanje operacijama u JUNGU (levo), i Andreas Rathke, tehnički savetnik i voditelj prodaje sistema za hvatanje u SCHUNKU, u razgovoru na kobot stanici.
Fotografija: SCHUNK

U kompaniji JUNG hvataljkom se upravlja preko digitalnog I/O. Pored toga, sila stezanja može se podešavati direktno na hvataljci u četiri koraka na 100, 75, 50 i 25 odsto. „Primenom saradničkim robota (kobota) mi u JUNGU nesumnjivo imamo koristi od SCHUNKOVE stručnosti na području aplikacija“, potvrđuje Carsten Meise. „Uostalom, proizvodnu liniju i radnu opremu uvek sami sastavljamo, pa nam je to bilo prilično jednostavno. Sada ćemo da pripremimo još pogodnije radne stanice za automatizovane procese“. schunk.com

Uspešno su implementirali jednostavnu, ali efikasnu primenu automatizacije na kooperativnom radnom mestu: Carsten Meise, voditelj tima za proizvodnu opremu u JUNGU, dr. ing. André Hengstebeck, viši projektni menadžer za upravljanje operacijama u JUNGU, i Andreas Rathke, tehnički savetnik i voditelj prodaje sistema za hvatanje u SCHUNKU. (Napomena: 3G regulacija uzeta u obzir.)
Fotografija: SCHUNK


#StartYourAutomationNow
Nova, optimizovana verzija EGP hvataljke za male delove, koju je SCHUNK opremio sa 3D dizajniranim kućištem, radi još brže. Za još lakše uvođenje automatizacije sa LWR-robotima, SCHUNK nudi hvataljku kao Plug & Wor verziju u kombinaciji sa prilagođavanjem, senzorskom tehnologijom i modulom za instalaciju softvera. Korisnik samo treba da zavrne četiri zavrtnja, spoji utični konektor i instalira softver. Ovo smanjuje vreme instalacije i pokretanja na minimum.

Plug & Work – Odgovarajuća komponenta za svaki LWR-robot

Sa Plug & Work portfoliom, SCHUNK korisnicima otvara put prema robotici. Program uključuje električno i pneumatski kontrolisane hvataljke, module za brzu zamenu i senzore sile i momenta za rukovanje, punjenje mašine, montažu i kontrolu kvalitete. Posebno su prilagođene robotskim rukama Universal Robots, Doosan Robotics, Techman Robot, FANUC i OMRON i mogu da se montiraju direktno na robota u roku od nekoliko minuta bez puno truda. www.schunk.com/de_de/startseite/plug-work/

JUNG
Albrecht JUNG GmbH & Co. KG vodeći je proizvođač moderne građevinske tehnologije. Prekidači, utičnice, regulatori svetla, monitori i sistemi za kontrolu funkcija u privatnom stambenom prostoru, kao i u objektu, pripadaju portfoliju tradicionalnog preduzeća srednje veličine. Kompaniju je 1912. godine osnovao Albrecht Jung, a nekadašnja fabrika nastavila je tradiciju: JUNG razvija i proizvodi bezvremenski dizajnirane proizvode i rešenja okrenuta prema budućnosti sa pionirskim duhom. Oni se proizvode u dve fabrike u Schalksmühleu i Lünenu. Za to je kompanija 2011. godine od TÜV Nord-a dobila certifikat ‘Made in Germany’. Kompanija ima 20 filijala i nezavisnih distribucionih i partnerskih organizacija u oko 70 zemalja.
www.jung.de


Više informacija: SCHUNK Intec GmbH, Friedrich-Schunk-Straße 1 AT-4511 Allhaming,  info@at.schunk.com, www.schunk.com, Tel. +43-7227-22399-0

Aleksandar Dakić
Follow me