Mersen Surge-Trap® asortiman proizvoda za zaštitu od groma i prenapona podrazumeva visoko pouzdano i sertifikovano rešenje za EV punjače sa AC strane konvertora i mrežnu komunikaciju.

Kontinuitet servisa (COS) opreme zasnabdevanje električnom energijom je ključni aspekt za uspešno korišćenje električnih vozila. Po svojoj prirodi, instalacije E-vozila su i osetljive (ograničeni impulsni kapacitet) i izložene
prenaponima.

Mersenov specifični koncept zaštite uređaja za napajanje E-vozila umanjuje rizik od oštećenja imovine i pruža COS-ovo bezbedno korišćenje.

Prema IEC 60364-7-722, svaka priključna tačka koja je dostupna javnosti smatra se delom javne službe i stoga mora biti zaštićena od prolaznih prenapona.

OPREMA ZA SNABDEVANJE E-VOZILA

MREŽA . Glavni panel snabdevanja E-vozila
Nekoliko punjača E-vozila se napaja strujom sa namenskog glavnog panela. Dva koordinirana koraka zaštite od prenapona osiguravaju najbolje performanse sistema za zaštitu od groma. SurgeTrap® T1 + 2 odvodnik struje groma koristi se u panelu kao prvi korak. Mersenov uređaj za zaštitu od prenapona je drugi korak, koji štiti sve punjače E-vozila u nizu od privremenih prenapona.

PUNJAČ E-vozila . AC strana konvertera
Punjači E-vozila sadrže skupu i osetljivu elektroniku. Instaliraju se napolju gde su izloženi mogućim prenaponama izazvanim gromom („C-visoke lokacije“).

SurgeTrap® T2 + 3 EV je specifični uređaj za zaštitu od prenapona E-vozila dizajniran da poveća otpornost elektronike uređaja za snabdevanje E-vozila na udare tipičnih vrednosti od 4-6kV do 20kV. To joj obezbeđuje ekstremnu trajnost.

Testirano > 200x10kA.

Mersenov uzemljeni priključak punjača E-vozila nadgleda Mersenov uređaj za nadgledanje uzemljenja(GMD) kako bi se osigurao efikasan rad uređaja za zaštitu od prenapona, kao i drugih (zaštitnih) uređaja.

EV PUNJAČ E-VOZILA . Mrežne komunikacije
Mrežna komunikacija u punjačima E-vozila omogućava razmenu podataka, posebno između opreme za E-vozila i operatera/dobavljača energije (naplata, napredna merna infrastruktura, pametno punjenje). Uređaji za zaštitu od prenapona signalne linije tipično su potrebni za zaštitu komunikacije prema standardu RS485 i komunikaciju na velikim daljinama.

O Mersen-u
Mersen je globalni ekspert za električnu energiju i radne materijale visokog učinka i razvija inovativna rešenja kako bi ispunio specifične zahteve svojih klijenata da bi oni mogli da optimizuju svoju snagu izrade u oblastima kao što su energija, transport, elektronika, hemija, farmacija i tehnika postupaka.

Stručna oblast Elektrikal Pauer (ep.mersen.com) obuhvata dve poslovne oblasti na tržištu električne energije: zaštitu i nadzor nad električnim postrojenjima i sistemima za raspodelu energije kao i za oblast rešenja za menadžment energijom, pre svega elektronike učinka. Bliskom saradnjom sa svojim klijentima Mersenu uspeva da svoje proizvode idealno integriše u primene klijenata kako bi povećao bezbednost i pouzdanost električnih postrojenja i sistema.
Zaštita i nadzor nad električnim postrojenjima i sistemima za raspodelu energije

 • Zaštita od prekomerne struje
 • Osigurači i osiguravajući uređaji shodno IEC
 • Osigurači i osiguravajući uređaji shodno UL/CSA
 • Zaštita od prekomernog napona
 • Zaštita od groma i prekomernog napona
 • Nadzor
 • Šalter za razdvajanje tereta kod niskog napona
 • Šalter za razdvajanje tereta kod osigurača
 • Zapisivanje mernih vrednosti

Rešenja za menadžment energijom

 • Super brzi osigurači
 • Zaštitni sistemi za jednosmernu struju za električna vozila i baterije
 • Rashladna tela za elektroniku učinka
 • Laminirane strujne šine za elektroniku učinka
 • Aluminijumski i elektrolitni kondenzatori i filmski kondenzatori

Više informacija: „EL-CO“ d.o.o., Trg Oslobođenja 8, 21400 Bačka Palanka / Serbia, Tel.. +381 21 751 174, Fax. .+381 21 6044 218, e-mail: el-co@mts.rs, www.el-co.rs

 
 
 

Aleksandar Dakić
Follow me