Pivara u Čelarevu osnovana je 1892. godine od strane uticajnog veleposednika Lazara Dunđerskog. Tokom godina postojanja pivara je više puta menjala vlasničku strukturu, a od 2003. godine postala članica Carlsberg grupacije. Kompanija Carlsberg Srbija DOO trenutno je u samom vrhu proizvođača piva i sajdera, a u ponudi su sledeći brendovi: LAV, LAV Premium, Carlsberg, Tuborg Green, Merak, Zrenjaninsko, Twist, Somersby i drugi.

U cilju održivog razvoja pivara se odlučila za implementaciju sistema za daljinsko merenje i prikupljanje podataka u proizvodnji. Kontinualno praćenje i analiza u kombinaciji sa konstantnim unapređenjima omogućiće kompaniji da svojim kupcima plasira proizvode visokog kvaliteta uz pristupačnu cenu.


O sistemu
Sistem energetskog menadžmenta vrši automatizovano prikupljanje
podataka, jednoznačno ih prikazuje, a njihova analiza je jednostavna. Korisnik je u mogućnosti da lako prepozna potencijalne uštede i da konstantno pronalazi nove uz primenu PDCA modela.

Kompanija Carlsberg Srbija je u ovu svrhu instalirala blizu 100 merača po proizvodnim pogonima. Podaci sa merača se automatizovano prikupljaju i smeštaju na centralizovanom serveru. Korisnik ima na raspolaganju napredne alate za – analizu energije, trend dijagrame, alarme, liste događaja, kompleksne grafičke izveštaje, indikatore performansi (KPI), indikatore efikasnosti (OEE)… Potrošnja energenata se može jednostavno analizirati kako u odnosu na proizvodne volumene, tako i u odnosu na njiihovu cenu.

Rešenje je u skladu sa zahtevima TÜV Süd standarda, a takođe i
ispunjava zahteve iz poglavlja 4.6.1 – nadzor, merenje i analiza podataka iz ISO 50001 standarda.

ISO 50001 :2011
Obzirom da koristimo opremu koja je sertifikovana i podleže zahtevima TÜV Süd standarda u mogućnosti smo da Vas podržimo u sertifikaciji sistema energetskog menadžmenta. Sertifikacija opreme bazirana je na referentnoj aplikaciji koja je sertifikovana u skladu sa ISO 50001 standardnom.

Prikupljanje i obrada podataka
Da Ii posedujete opremu raznovrsnih proizvodača? Da Ii je infrastruktura kompleksna i decentralizovana? U mogućnosti smo da Vam ponudimo sistem koji objedinjuje sve u jednu celinu – od proizvodnje, preko alata za obradu, do upravnog menadžmenta. Analiza potrošnje i potencijalnih ušteda je sada jednostavna i lako dostupna.

Arhiviranje podataka koristi industrijski dokazane tehnologije i otvorene interfejse, tako da ovakav pristup omogućava potpunu fleksibilnost i nezavisnost snimanja podataka. Takođe, u mogućnosti smo da uradimo integraciju sa postojećim SAP ERP i MES sistemima.

Utisak kupca
„Implementacijom Sistema energetskog menadžmenta dobili smo
realnu sliku potrošnje svih energenata po proizvodnim i neproizvodnim odeljenjima. Nakon toga usledio je nov način prioritetizacije, tj. definisani su novi fokusi u zavisnosti od izmerenih veličina. Postavljeni su novi KPI-evi koji se prate već na smenskom nivou i čije devijacije od zadatog benchmarka bitno utiču na finansijski efekat poslovanja pivare.
U narednom periodu nam je interes da komplet pivara ima smensko
praćenje svih relevantnih KPI-eva, a obzirom da je sistem nadgradiv i proširiv, biće veoma jednostavna implementacija novih merača.
Posto pivara sem dugoročnih finansijskih ima za cilj i očuvanje životne sredine kroz „ZERO CARBON FOOTPRINt’ i „ZERO WASTE WATER“ sve ovo implementirano je i kroz praćenje potrošnje obnovljivih izvora energije (biogas/drvena sečka ), te smo veoma ponosni na ovaj KPI.
Ovo je takođe korak ka implementaciji ISO 50001 koji je planiran za
2020. godinu.“ – Zoran Latinović I Maintenance and Infrastructure Supervisor I
Carlsberg Srbija DOO


Više informacija: URAM system, Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, SRBIJA, Tel.: +381 21 788-584 , http://www.uram.co.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)