Napredna rešenja elektromotornih pogona i sistema za automatizaciju mogu pomoći u smanjenju eksploatacije i uštedu energije.

Zbog ograničenih resursa u Evropi, Evropska Unija i zemlje članice mnogo ulažu u kampanje za povećanje energetske efikasnosti. Siemens, svojim kupcima u industriji i javnim objektima pruža unificiranu liniju proizvoda i sistema u širokom spektru od proizvodnje i prenosa energije do efikasnih pretvarača energije. Ovo obuhvata i kako visokonaponske, srednjenaponske tako i niskonaponske sisteme u zgradama ili u komercijalnim objektima. U želji da se poveća potencijal uštede energije, Siemens se oslanja na unificiranu distribuciju električne energije unutar spektra konceptualnog rešenja Totalno Integrisane Snage (Totally Integrated Power), koji sadrži sve faze života postrojenja od planiranja i puštanja u rad do rada, održavanja i servisa.

Potencijal uštede energije industrijskih pogona

Skoro 70% električne energije koja se utroši u industriji se potroši u sistemima koji su pogonjeni električnim motorima. Prema Nemačkom Udruženju Električnih i Elektronskih proizvođača (ZVEI), 36 teravat časova (TWh) godišnje se može uštedeti u Evropi samo zamenom pogona sa konstantnom brzinom u delovima industrijskih postrojenja sa pumpama, ventilatorima i kompresorima sa pogonima sa frekventnom regulacijom brzine kojima se može upravljati po potrebama. Kao sledeći potencijal uštede energije i do 7 TWh godišnje – ekvivalent 500 miliona eura – se može postići korišćenjem energetski-efikasnih motora. Obzirom na trenutnu cenu električne energije, investicija u nove energetski-efikasne motore se isplati za dve godine.
Energetska efikasnost je jedan od najvažnijih faktora konkurentnosti, naročito u energetski intenzivnim industrijama kao u automobilskoj ili obradi metala, gde je često i do 40 procenata ukupnih troškova proizvodnje iznose troškovi električne energije. Zbog gore navedenog, dostupan je širok spektar tehnologije za povećanje energetske efikasnosti – od komponenti visokih performansi i sistema za upravljanje električnom energijom do sistema pogona sa utroškom energije koji je specijalno dizajniran za industrijske potrebe.
Siemens pokriva sve segmente automatizacije: kontrolere, frekventne regulatore i motore kao i sklopnu tehniku. Spektar proizvoda pogonske tehnike, koji je proširen pre dve godine integracijom Flender-a i Robicon-a, je nastavio sa trendom proširenja sa novom generacijom pogona Robicon Perfect Harmony. Ovaj srednjenaponski konverter karakteriše jednostavno puštanje u rad, maksimalan kvalitet napona i maksimalna raspoloživost kao i dalje smanjenje dimenzija u odnosu na prethodnu generaciju. Efikasnost je takođe povišena u novoj seriji IEC nisko-naponskih motora. Visoko efikasni EFF1 motori serije 1LE1 imaju rotore od izlivenog bakra. Oni su visoko efikasni a istovremeno veoma kompaktni. Ovo smanjuje gubitke energije i do 40% u poređenju sa konvencionalnim motorima.
Glavna prepreka efektivnijim korišćenju uštede energije je nedostatak transparentnosti u pogledu utroška i protoka energije kroz infrastrukturu i postrojenje. Samo ekstremno tačno snimanje potrošnje energije, u smislu vremena i kvaliteta, može otkriti potencijalne uštede. Za pronalaženje potencijalnih ušteda, potrošnja od razvodnog postrojenja do individualnih potrošača mora biti poznata, ako je to moguće.

Transparentniji podaci o potrošnji električne energije

Ovi podaci o potrošnji se mogu dobiti efektivnim sistemom za upravljanje električnom energijom koji se sastoji iz modularnog sistema komplementarnih proizvoda. Pojedinačni proizvodi su kombinovani u totalnom sistemu rešenja upravljanja električnom energijom u kome je trud uložen u inženjering i puštanje u rad tri puta manji nego ranije. U želi da se izađe u susret različitim grupama korisnika sa istim modularanim sistemom, tri različite aplikacije su moguće: aplikacija bazirana na programabilnim logičkim kontrolerima (PLC-ovim), aplikacija pomoću efikasnih Web-based mernih instrumenata ili samostalne (stand-alone) aplikacije. Zahvaljujući sličnoj arhitekturi i poznatoj tehnologiji, korisnici mogu koristiti proizvode zajedno sa implementiranjem sistema za upravljanje električnom energijom ili promeniti jednu aplikaciju drugom bez obaranja sistema.
Simatic powercontrol softver pruža ekonomično rešenje za upravljanje električnom energijom u kombinaciji sa Sentron 3WL prekidačima: ako je detaljna baza podataka obezbeđena, Simatic powercontrol prikazuje izveštaje i grafike potrošnje električne energije u hronološkim sekvencama trenutnih i arhiviranih vrednosti potrošnje. Ovo u kratkom periodu otkriva periode jakog i slabog opterećenja ili kritične tačke s aspekta potrošnje električne energije. Maksimalna transparentnost se postiže sa minimalnim utroškom vremena i truda.

Upravljanje električnom energijom smanjuje troškove

U procesnim industrijama, na primer, farmaceutskoj industriji ili prehrambenim industrijama – mnogi individualni koraci proizvodnje utiču na ukupne troškove. Pomoću Siemens-og proizvodnog izvršnog sistema Simatic IT (Manufacturing Execution System), vlasnici fabrika mogu imati detaljan pregled podataka vezanih za potrošnju energije i korišćenjem inteligentnih sistema mogu povećati sopstvenu produktivnost i značajno smanjiti troškove.


Više informacija: Siemens d.o.o., Omladinskih brigada 21, 11070 Beograd, Srbija, +381 11 20 96 305, http://www.siemens.rs

Aleksandar D.
Follow me