Obezbeđivanje i očuvanje kvaliteta i kvantiteta pijaće vode je fokus u Leibnitzerfeld Wasserversorgung. Snabdevanje 80.000 potrošača je njihova najvažnija aktivnost. Nedavno su svoj upravljački sistem prebacili na zenon SCADA softver kompanije COPA-DATA kako bi poboljšali efikasnost i fleksibilnost rada, ali i obimno održavanje opreme i cevne mreže, sa ciljem da se obezbedi neprekidno snabdevanje pijaćom vodom najvišeg kvaliteta.

Iako je 71% površine Zemlje prekriveno vodom, to nikako ne znači da svi ljudi imaju dovoljno pijaće vode adekvatnog kvaliteta. Glavni zadatak Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH (LFWV) je snabdevanje oko 80.000 ljudi u 28 okruga u južnoj Austriji čistom pijaćom vodom.
Osnovana 1910, neprofitna kompanija sa 22 zaposlena opslužuje jedanaest izvorišta, 60 pogona za održavanje pritiska i 41 rezervoar kapaciteta 10,000 m³ kao i cevovodnu mrežu u dužini od skoro 385 km. Uz mere za obezbeđivanje i zaštitu podzemnih voda i neprekidno nadgledanje kvaliteta pijaće vode, LFWV neprekidno garantuje isporuku oko tri miliona kubnim metara pijaće vode godišnje.

Prethodni Telecontrol System je dosegao svoje limite
Kako bi obezbedili krajnjim korisnicima neprekidnu isporuku vode 24 sati dnevno, 365 dana u godini, LFWV je investirao u modernizacioju svoje opreme kako bi povećao efikasnost. Kompanija je 1950. u rad pustila svoju prvu daljinski upravljanu opremu kako bi se omogućilo brže reagovanje na promene situacije.

Ova oprema, naravno, nije mogla da ne doživi promene kada je LFVW odlučio da je povuče iz upotrebe. “Postojeći telecontrol system zadovoljavao je sve naše zahteve”, objašnjava LFWV CEO Franc Krajner. “Ipak, u njemu su bile raznorodne komponente i nedostatak standardizovanih interfejsa bio je značajna prepreka za dalje širenje sistema.”


Sa zenon Worldview, LFWV tehničari mogu uvek pristupiti svakom delu opreme – čak i kada nisu na licu mesta.

Zaghtevni kriterijumi
LFWV se odlučio za izbor kvalifikovanog izvođača kroz tender. Namera je bila da se pronađe moderan, otvoren sistem sa standardizovanim interfejsima koji se mogu adaptirati na postojeće stanje što je više moguće. “Kao rezultat različitog godišta opreme, postojao je enorman broj lokalno instaliranih sistema i različiti putevi prenosa podataka”, objašnjava Krajner. „Sveobuhvatna konverzija je bila nemoguća, pa smo mi tražili sistem sa širokim opsegom kompatibilnosti.”

Bitan uslov na tenderu je bio da novi sistem mora učiniti nadgledanje i održavanje fleksibilnijim; postojao je i zahtev da tehičarima u održavanju bude omogućeno da izvrše svoj zadatak ne samo iz kontrolne prostorije, već i sa bilo koje lokacije koristeći tablet PC. Kako je jedan od najvažnijih prioriteta LFWV-a obezbeđivanje isporuke vode, sistemi koji su se našli u tenderskoj ponudi morali su da budu konstruisani kao bezbedni sistemi.


Stepen detalja na pregledu stanice – bilo da je individualni deo opreme ili veći, povezani deo opreme – može se proizvoljno selektovati.

Odabir pogodnog sistema je načinjen na bazi niza kriterijuma koji je projektni tim LFWV-a koristio da uzivo proceni prezentacije četiri proizvođača. zenon SCADA sistem kompanije COPA-DATA je pobedio. U brojnim instalacijama zenon je dokazao svoju fleksibilnost i otvorenost, ali je on glavne poene osvojio na tehnološkim kriterijumima. Daljinsko održavanje i “hot reload” funkcija obezbeđuje nesmetano održavanje, kontrolu i apdejt bez zaustavljanja opreme. Visoka stabilnost sistema i bezbednost podataka takođe su išli u korist zenon-u, kao i jednostavan transfer postojećih podataka. Dalje, COPA-DATA već ima, iz mnogih aplikacija, dobro utemeljeno ekspertsko znanje u sektoru energetike i infrastruktura.

Redundantnost sistema bez prekida u slučaju kvara
Poseban izazov pri implementaciji sistema je bila činjenica da region i ne obiluje izvorima vode. Tehnički izazov je bio da se garantuje pouzdano snabdevanje. U takvoj situaciju, bilo koji kratkotrajni otkaz dela sistema može dovesti do prekida snabdevanja. LFWV se opredelio za strategiju po kojoj postojeći telecontrol system nastavlja sa radom u punom kapacitetu, sve dok se novo rešenje dokaže da može da radi sa postojećom različitom opremom.

Puštanje u rad je povereno Industrieanlagen Planungs- und Beratungsgesellschaft mbH (IPB) kompaniji kako bi se osigurao uspeh same implementacije. Ova ižinjerska kompanija, sa sedištem u Gracu, ima 35 zaposlenih i specijalizovala se u rešavanju kompleksnih automatizacionih zadataka u procesnoj industriji. Oni su, kao zenon sistem integratori, dugogodišnji partneri kompanije COPA-DATA.

Holističko, modularno rešenje
U bliskoj saradnji i koordinaciji sa LFWV, IPB je iskoristio otvorene, modularne sistemske strukture u zenon-ovom inžinjeringu kako bi načinio prilagođeno, ali ništa manje, modularno rešenje. U njemu, arhiva podataka je preuzeta iz prethodnog sistema, tako da je pristup istoriji podataka time garantovan. „Inžinjeri iz IPB-a su bili veoma oprezni i prvo su izvršili sveobuhvatne analize situacije opreme”, seća se Krainer. “Oni su često predlagali alternativne mogućnosti za moguća rešenja pre same implementacije”.

Sistem oslikava radni tok vodosnabdevača i ima velike prednosti i osigurava rad bez otkaza. Da bi se to postiglo, instalirana su dva redundantna servera. Dodatno, radne stance u centalnoj kontrolnoj prostoriji u Lajbnicu, kao i mobilni uređaji tehničara održavanja su opremljeni brojnim zenon klijentima.


Kreiranje trenda korišćenjem Faceplate tehnologije u zenon-u povećava lakoću rada korisniku.

Kontrolni sistem uključuje integrisani PLC sistem zenon Logic. On upravlja svim lokalnim upravljačkim računarima i I/O modulima postavljenim na krajnjim tačkama, kao i krajnjim tačkama u smislu radio master sistema. Pola godine nakon što je LFWV poslao narudžbenicu IPB-u, 93 od 118 delova opreme je bilo inkorporirano u kontrolni sistem putem fiber-optičkog kabla, bakarnog kabla ili radio vezom. Ciklična obrada 2.213 IEC promenjivig rezultuje sa 22.000 pristupa bazi podataka svakog dana.

Operativni koncept za budućnosti
„IPB koristi zenon u slučajevima kao što je LFWV zbog svog sveobuhvatnog SCADA rešenja koji je namenjen za fleksibilne, otvorene i pouzdane aplikacije”, kaže IPB CEO Martin Ableitner. “Dodatno, zenon se može veoma lako integrisati u postojeću infrastrukturu sa postojećim funkcijama kao što je jednostavno uključivanje i isključivanje pumpnih stanica u skladu sa IEC 60870 telecontrol drajvera i dualnih komandi.”

Činjenica da zenon ima veoma širok spektar grafičkih mogućnosti, kao i inovativnu Faceplate tehnologiju omogućilo je IPB-u da implementira dizajn koji je u isto vreme i ergonomičan i fleksibilan. Na dva velika monitora i po dva ekrana po radnoj stanici u kontrolnoj sobi, zenon Worldview nudi operaterima potpun pregled opreme, prikaz geografskih informacija kao i informacija vezanih za hidrauličnu infrastrukturu.

Korisnik može zumirati selektovanu oblast na ekranu, a može ući i u detaljni prikaz individulane stanice. Mogućnost zenon ekranske grafike u veoma velikoj rezoluciji omogućava simultan nadzor odabranih područja mreže za snabdevanje koji se mogu zumirati po zahtevu korisnika.

Analiza trenda je bitan deo radnog koncepta. On ukazuje zaposlenima u LFWV-u na svaku fluktuaciju u snabdevanju vodom unutar mreže trenutno i čini osnovu za donošenje odluka i ukazuje na neophodnost eventualnih intervencija. „Prikaz trenda u prethodnom sistemu je bio namenski programiran za nas i bio je veoma dobar i izuzetno efikasan”, kaže Krajner. “Ali, korišćenjem Faceplate tehnologije u zenonu, IPB je kreirao rešenje koje prevazilazi benefite koje smo imali i pritom garantuje bolji pregled.”

Mobilni, fleksibilni menadžment rada
Menjanje kontrolnog sistema u zenon-u nam je omogućilo da koristimo mobilne uređaje za upravljanje i rezultovalo u značajnoj promeni načina rada tehničara u održavanju. „Oni sada od kuće mogu da izvršavaju redovne zadatke”, kaže Evald Lambauer, vodeći menadžer u LFWV, ističući značajnu prednost zenon korisničkog interfejsa baziranog na internetu. „Ono što je za nas još bitnije je da uvek imamo pregled celokupne opreme na našim tablet PC-ovima tako da je rad uvek pod kontrolom.”


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Više informacija: COPA-DATA GmbH, http://www.copadata.com

Aleksandar Dakić
Follow me