COPA-DATA je na sajmu u Hanoveru prikazao skalabilna softverska rešenja sa zenonom za vertikalnu integraciju podataka namenjenu Smart Factory-u. U ovom rešenju postojeći i novi senzorski sistemi su integrisani u celovito rešenje, u oblaku. Postojeća softverska oprema je takođe dostupna u oblaku za industrijski IoT scenario i za analizu u skladu sa pravilima zaštite lokalnih podataka.

Proizvodi prilagođeni zahtevima kupca i fleksibilno tržište sa konkurentnim i kompleksnim proizvodnim procesom karakteristike su moderne industrijske proizvodnje. Rešenja nezavisnih softverskih kuća za industrijsku automatizaciju dozvoljavaju bi-direkciono urežavanje na nivou polja, do HMI/SCADA, pravo do oblaka. Intergacija zenona u platformu Microsoft Azure oblaka, omogućava pristup svim podacima individualnih proizvodnih linija u kompaniji na jednom sistemu u realnom vremenu. Individualne proizvodne linije se stoga mogu lakše međusobno porediti i lakše je izvršiti kvantitivnu analizu, Na taj način moguće je uz postojeću opremu kreirati cenovno najekonomičniji proizvodni lanac i prateću infrastrukturu pametne fabrike, a da oni, zahvaljujući zenonu, ostanu pouzdani, robusni i skalabilni, bez ikakvih restrikcija.

Creative abstract digital technology business concept: blank TV or computer PC monitor display with empty screen isolated on white background with reflection effect

Integracija proizvodnih podataka sakupljenih zenonom sa jednog ili više proizvodnih linija u zenon aplikacji u oblaku omogućava menadžerima proizvodnje da donesu mudre odluke kompaniju. Različite linije i oprema mogu se globalno uporediti kako bi se obezbedila maksimalna produktivnost, efikasnost i minimalna potrošnja svih resursa.

Optimizacija sve složenijih proizvodnih procesa zahteva evaluaciju podataka unutar softvera. Podaci sa senzora i iz proizvodnje kojesakuplja zenon koriste se za analizu na Microsoft Azure oblaku. Da bi to uradio zenon koristi napredne komponente kao što su Azure Remote app, Azure event hub, IoT hub, kao i IoT suite ili čak Windows 10 IoT i Microsoft SQL server 2016.

Zenon se lako integriše u postojeće okruženje, zahvaljujući podršci od preko 300 komunikacionih protokola. „Industrijski IoT, glavni pokretač Industrije 4.0 i Smart Factory-a, sada omogućava razvoj i stoga nas izvodi na put inovacija. KOrišćenjem platforme Azure i njenog IoT servisa, COPA-DATA predstavio je zenon kao inovativno rešenje za proizvodne kompanije u oblasti industrijske automatizacije“, kaže Jürgen Mayrbäurl iz Microsoft Austrija.

Menadžment podataka o energiji sa zenonom
zenon Energy Data Management System (EDMS) zadovoljava sve zahteve postavljene pred sistem za menadžment energije: uz ovo rešenje kompanije mogu meriti, zapisati, sakupiti, analizirati i obraditi sve operativne energetske podatke, kao i podatke o potrošnji. zenon može prikazati različite tipove podataka – od ključnih indikatora performansi, energetske analize, krivih trenda, lista alarma i iventova, pa sve do kompleksnih grafičkih prikaza.

Povrh svega softver obezbeđuje tehnologiju arhiviranja podataka koja je već prihvaćena u industriji. Takođe zenon EDMS je i u skladu sa TÜV SÜD “Certified Energy Data Management” standardom. Zadovoljava i energetski ISO 50001 standard i omogućava korisniku da ostvari taj tip sertifikacije.

zenon_company-wide-reporting1
Prediktivna analiza sa zeononom
Prediktivna analiza kompanijama omogućava da predvidi kompleksne proizvodne sinergije i da tim saznanjima potpomogne donošenje pravilnih odluka. U proizvodnji prediktivna analiza se najčešće koristi u oblastima održavanja, proizvodnje i analize potrošnje. Pri održavanju cilj je minimalizovati broj mašinskih otkaza i postići maksimalnu raspoloživost mašina. U korelaciji sa partnerskim tehnologijama, COPA-DATA rešenja sakupljaju potrebne podatke iz proizvodnog okruženja. Oni se nakon toga interpretiraju korišćenjem algoritama, identifikuju se paterni i izvučeni zaključci se prosleđuju menadžmentu.


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Više informacija: COPA-DATA GmbH, http://www.copadata.com

Aleksandar Dakić
Follow me