Kompanija ABB je početkom godine predstavila svoj novi frekventni regulator namenjen industriji vode i preradi otpadnih voda – ACQ580. Ovaj specijalno dizajniran frekventni regulator je osmišljen kako bi pomogao projektantima, proizvođačima opreme, konsultantima, izvođačima radova i ostalim profesionalcima i stručnjacima da obezbede siguran protok čiste i otpadne vode u gradskim vodovodima, industrijskim postrojenjima za preradu otpadnih voda, fabrikama za desalinizaciju i u sistemima za navodnjavanje. Ključne prednosti ACQ580 podrazumevaju stabilan i neometan rad 24 sata sedam dana u nedelji u složenim postrojenjima za tretman vode, a takođe i jednostavno konfigurisanje i puštanje u rad, uz optimizovanu energetsku efikasnost za najniže ukupne troškove eksploatacije.

acq580

Serija ACQ580 frekventnih regulatora je najnoviji član ABB-ove familije potpuno-kompatibilnih frekventnih regulatora, koja nudi dugoročna, tehnički savremena rešenja, uz kompletan servis i podršku. Ovaj robusni i kompaktni frekventni regulator obezbeđuje nizak nivo potrošnje električne energije i neometanu, pouzdanu kontrolu motora u pumpnim aplikacijama. U okviru ove serije u ponudi se nalaze frekventni regulatori za montažu na zid, opsega snage od 0,75 do 250 kW i napona 380 do 480 V. Dostupni su u kućištu klase IP21 i IP55, sa lakiranim štampanim pločama.

Ugrađena funkcija čišćenja za neometan protok
Novi frekventni regulator nudi specifične opcije kao što su ugrađena funkcija čišćenja pumpe koja održava rotor čistim, kao i funkcija čišćenja cevi koja ispira čvrste čestice kako bi osigurala neometan protok.

SM145502_2.jpg

Ugrađene nadzorne i kontrolne opcije, kao što su proračun protoka, daju precizna merenja i istovremeno omogućavaju optimalnu proizvodnju/obradu vode dok je habanje opreme svedeno na minimum. Ovaj regulator poseduje i ostale specifične sigurnosne funkcije:

  • funkciju punjenja cevi kojom se pažljivo upravlja pritiskom vode tokom punjenja cevovoda, čime se smanjuje rizik od habanja i oštećenja usled vodenog udara
  • funkciju brze rampe za zaštitu ležajeva kada se potapajuća pumpa pokrene bez vode
  • zaštitu od rada pumpe na suvo ukoliko iznenada prestane dotok vode
  • kontrolu nivoa vode u rezervoarima

Usklađivanje vremena rada pumpe je ubrzano i olakšano „auto-change“ funkcijom. Uz to, ugrađena logika kontrole pumpe znači da frekventni regulator može da kontroliše nekoliko pumpi istovremeno, čime se dodatno obezbeđuje siguran i optimizovan protok vode.

ACQ580 – jednostavna komunikacija i povezivanje
Podešavanje parametara frekventnog regulatora vrši se jednostavno putem robusnog i intuitivnog kontrolnog panela koji koristi terminologiju rada pumpi kako bi se pojednostavila upotreba i unapredili rezultati. Panel ima moćan dijagnostički meni kojim se brzo pristupa različitim opcijama, uz dodatnu funkcionalnost koja omogućava proveru smera pumpe i brzo učitavanje radne krive pumpe u frekventni regulator.

Sm145408_2.jpg

Upotreba frekventnog regulatora unapređena je mogućnošću njegovog povezivanja sa mobilnim uređajima bežičnim putem, tačnije preko bluetooth-a, čime se postiže lako upravljanje na manje pristupačnim lokacijama. Da bi se omogućio rad u različitim tipovima električnih mreža, frekventni regulator ima ugrađen EMC filter i ulaznu prigušnicu. Podržavajući dizajn koji brine o funkcionalnoj bezbednosti, regulator ima integrisane sigurnosne opcije kao što je, standardno ugrađeno, bezbedno isključivanje momenta (STO).

Naučite jednom – Koristite uvek i svuda
Kao deo ABB portfolija potpuno-kompatibilnih frekventnih regulatora, ACQ580 podržava rad sa raznim vrstama motora, od standardnih asinhronih indukcionih do motora sa permanentnim magnetima i sinhronih reluktantnih motora. Brza i pouzdana komunikacija između regulatora i PLC-a osigurana je podrškom za široki spektar fieldbus protokola, a opciono ugrađeni ulazi/izlazi nude odličnu mogućnost povezivanja. Ovaj frekventni regulator koristi isti PC softverski alat (Drive composer) kao i ostali regulatori iz portfolija potpuno-kompatibilnih regulatora, čime se postiže efikasan i brz monitoring kao i puštanje u rad.

11503_acq580-01_r0_ip55_left_l2

ABB podrška tokom čitavog životnog ciklusa proizvoda u kombinaciji sa lokalnim timom stručnjaka i autorizovanih partnera je jedinstvena na tržištu. Ona podrazumeva inženjersku podršku, popravke i proaktivne planove servisiranja uređaja. Uzevši sve ovo u obzir, upotrebom ACQ580, svi profesionalci u industriji voda mogu da budu uvereni da će voda teći neprestano uz najbolju moguću efikasnost pogona.

https://www.youtube.com/watch?v=7QFE80XwVP4

 


Više informacija: ABB Srbija, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 13, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 3094 300, Telefax: +381 11 3094 34, http://www.abb.rs/

Aleksandar Dakić
Follow me