Od 16. do 18. novembra 2016. u hali Belexpocentar Beograd, biće održan osmi po redu Sajam Voda, koji će kao i ranijih godina biti propraćen Međunarodnim naučno-stručnim skupom o vodi, pod nazivom, Forum Voda.

sajam-voda-2016

U okviru izložbene hale predstaviće se firme koje posluju u oblasti korišćenja voda, zaštite voda i zaštite od voda, kao što su proizvođači i distributeri opreme, uređaja i hemikalija; firme koje se bave izradom softverskih modula i paketa, projektantske i konsultantske firme; firme koje se bave izvođenjem radova …

Paralelno sa izložbenim delom, u konferencijskim salama hotela Holiday Inn, održaće se Forum Voda 2016, koji ce biti posvećen aktuelnim trendovima, izazovima, kao i ekonomskim, pravnim i tehničkim temama u oblasti snabdevanja vodom za piće, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, sa ciljem da doprinese boljem razumevanju i rešavanju aktuelnih pitanja:

• Kako uskladiti izazove i pristupe transformaciji preduzeća vodovoda i kanalizacije sa stanovišta tranzicione politike, uzimajći u obzir očuvanje imovine, ekološke, socijalne i ekonomske aspekte, kao i prisutni trend rekomunalizacije u zemljama EU?
• Koji su optimalni pristupi finansiranju, izgradnji i upravljanju postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, ali i vodovodnim i kanalizacionim sistemima?
• Kakva su iskustva u zemljama regiona?
• Koji su pristupi održavanju mreža i postrojenja okrenuti budućnosti?
• Kako postići optimalnu energetsku efikasnost?
• Koje upravljačke mogućnosti preduzećima pruža korišćenje aset menadžmenta?
• Kakve dobrobiti se mogu očekivati od rekomunalizacije?

sajam-voda-2016-2

Značajan doprinos Forumu Voda, daće i kompanije: AC.MO SpA., CWG Balkan doo, Delta Inženjering doo, EBARA Pumps Europe SpA, Energoprojekt ad, Flottweg SE,
Lesmarc+ doc Grundfos doo, Hennlich industrijska tehnika doo, Hennlich doc Beograd, Saint Gobain PAM i mnoge druge, koje će se takođe osvrnuti na aktuelne teme, bilo kroz projekte koje su do sada realizovani, projekte i predloge koji su u planu realizacije, ili kroz predstavljanje opreme koja se nudi tržištu …

Od tema izdvajamo:
• Sveobuhvatno upravljanje pritiskom;
• Hemijska priprema vode u prehrambenoj industiji – primeri iz prakse;
• Tretman industrijskih otpadnih voda;
• Nova serija vertikalnih pumpi – EVMS;
• Ekonomska opravdanost korišenja infiltraciono-rezetenzionih kutija kao elementa upravljanja kišnim oticajem;
• Potencijalni uticaj teških metala Pb i Ni iz vode gradske vodovodne mreže Novog Beograda na dugoročne zdravstvene efekte konzumenata;
• Područja upotrebe dekantera za prečišćavanje industrijskih i komunalnih otpadnih voda
• Pumpe u sistemima navodnjavanja i zaštite od poplava;
• Spojnice za vodovode i kanalizaciju;
• Pumpe, mlaznice i tehnologija filtracije u procesu tretmana voda;
• Primena duktilnih cevi u kanalizacionim sistemima

sajam-voda-2016-1

Organizatori Sajma i Foruma Voda su Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije i kompanija Belexpo plus. Više informacija 0 Sajmu i Forumu Voda 2016 moze se pogledati na: www.sajamvoda.rs

Aleksandar Dakić
Follow me