7.0 TOTAL SCORE

adafruit feather m0 express

Razvojni sistemi
0 Out of 5

Based on 0 Users

Kvalitet izrade 9
Implementirana tehnologija 5
Ease-of-use 9
Odnos cena/performanse 5
PROS
 • Konektor za LiPoly bateriju
 • FeatherWing nadogradnja
CONS
 • Prevaziđen mikrokontroler
 • Previsoka cena za mogućnosti koje otvara
 • Nema StemmaQT konektor
Bottomline

Legendarni razvojni sistem koji je otvorio put Feather familije.

Koje je vaše mišljenje o ovom proizvodu?
0 (0)

 

Srce Adafruit Feather M0 Express ploče je ATSAMD21G18 @ 48MHz sa 256KB FLASH + 32KB RAM, 20 pinova i svega šest analognih ulaza i jednim analognim izlazom (DAC). Na pločici nema StemmaQT konektora, mada postoji mali proto board i konektor za LiPoly bateriju.

Adafruit je u svoje vreme izbacio ovu pločicu kao svoj Feather prvenac za Python okruženje i omogućio CircuitPython za ovu platformu. Mikrokontroler oko koga je bazirana, ATSAMD21G18 je identičan onome koji se nalazi na Arduino Zero ploči, pa je jasno da je time praktično obezbeđena i podrška za programiranje u Arduino IDE-u.

Adafruit Feather M0 Express

S obzirom na cenu, koja je praktično identična sa mnogo jačim pločama sa recimo M4 čipom, nabavka je u današnje vreme više stvar želje da se u kolekciji ima jedna od legendarnih zvezda u razvoju razvojnih sistema. Ovo je ploča koja je praktično otvorila Feather familiju.

Feather M0 Express u radu

Ipak, daleko da je neupotrebljiva. To smo pokazali jednim jednostavim projektom koji je baziran na DHT11 senzoru temperature i vlažnosti, povezanom na portu 9 i LCD 16×2 ekranu sa oznakom na kontroleru hd44780, koga čine sam 1602LCD i I2C modul. Tako da se povezivanje svodi na povezivanje 4 žice (VCC, GND, SCL i SDA) na odgovarajuće pinove pločice.I da, biće vam žao što na ploči nema VCC 5V, ali to je standard za Feather-e.

Od DHT11 senzora ne očekujte previše, čak ni da će se u svakoj situaciji snaći u radu, posebno u paru sa Adafruit Feather M0 Express. Očitavanja će ponekada stati, nekada će imati misteriozne vrednosti, ali cilj ovog mini projekta je demonstracija, nikako ozbiljna upotreba.

Za programiranje smo koristili CircuitPython i tri biblioteke. Dve su standardne i nalaze se u Adafruit CircuitPython Bundle-u: adafruit_dht i adafruit_bus_device. Potonja vam je potrebna zbog treće, hd44780 biblioteke, koju možete preuzeti sa: https://github.com/bablokb/circuitpython-hd44780

import time
import adafruit_dht
import board
import hd44780

dht = adafruit_dht.DHT11(board.D9)
display = hd44780.HD44780()

while True:
  temperature = dht.temperature
  humidity = dht.humidity

  display.clear()
  display.write("Temp: {:.1f} *C".format(temperature),2)
  display.write("Humidity: {}%".format(humidity),1)
  time.sleep(4)

 

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)