Karakteristike

Altivar 310 za mašine vrhunskih performansi

  • Altivar 310 optimizovan je za jednostavnu integraciju u nove i postojeće sisteme automatskog upravljanja
  • Integrisani tipovi upravljanja: Standard (U/f), Performance (vektorska kontrola bez fluksa ili SVC) i Pump/Fan-poseban profil upravljanja za aplikacije sa pumpama i ventilatorima (Kn²)
  • Fiksne predefinisane brzine
  • PID funkcije
  • Modbus

Altivar 310

Altivar 310 primena

Mašine za tekstil, obradu drveta, pakovanje i štampu, alatne mašine, pumpe, ventilatori, transportne trake

Robustan dizajn za dugotrajni rad u režimu 24/7

  • Ventilator za hlađenje izlaznog kola vertikalnom cirkulacijom vazduha
  • Rad na temperaturama do 55 ° C bez slabljenja karakteristika
  • Jednostavno programiranje, moguće i u „power off“ režimu
  • Multi-loader uređaj za unos i kopiranje podešavanja
  • Lokalna kontrola sa prednjeg panela

Više informacija: ENEL d.o.o., Ul. Kneza Vasilja Pavlovića 10, 14000 Valjevo, Tel: 014/293-620,293-621, 293-625, 293-626, 291-160, 291-161, FAX: 014/244-641, web adresa: http://www.enelva.rs

Aleksandar Dakić
Follow me