Termin „Industrija 4.0“ je lansiran u Nemačkoj 2001 godine i ozačava početak četvrte industrijske revolucije. Industrija 4.0 se bavi inteligentnim mrežama i „informatizacijom“ proizvodnih tehnologija u realnom vremenu, kao i izgradnjom “pametnih” fabrika.

MENNEKES_AMAXX_for_worldwide_use

Iskustvo plus povezivanje za budućnost
Procesi u umreženoj industriji sve više prelaze u digitalni domen. Konsekvence: Automatizacija i bolja kontrola. Ova pojava rezultuje za sve većim zahtevom za industrijskim mrežnim komponentama. Mašinama je potreban link i ka internetu i ka intranetu, logistici i online prodavnicama ka proizvodnim procesima, a CAD sistemima ka mašinama i korisnicima. MENNEKES preko 80 godina iskustva kao specijalista za opremu za distribuciju energije ima rešenja i za Industriju 4.0, uz korišćenje svojih do sada dokazanih sistema za distribuciju energije i podataka. Sve to i uz mogućnost merenja energije kako bi se postigle uštede u energiji i novcu. Ukratko: MENNEKES pomaže korisnicima da budu u koraku sa budućnošću.

Energija i podaci
MENNEKES ima za sobom dekade iskustva u oblastima distribucije energije u industrijskim aplikacijama – i sa stanovišta razvoja, a i proizvodnje. Kombinovana distribucija energije i podataka sa robusnim industrijskim kvalitetom je jedna od jačih strana kompanije MENNEKES. Rešenja se prostiru od individualne utičnice za data port sa različitim ulazima za RJ45 interfejs, preko kompaktnih mrežnih razvodnika sa utičnicama za kablove za podatke i vod sa uzemljenjem, preko mobilnih 3KRAFt® i AirKRAFT® razvodnika i na kraju AMAXX® serija sa jedinicama koje mogu da se prilagode potrebama, svaki sa integrisanim utičnicama za napajanje i data portovima, kao i sa IP67 zaštitom što ih čini otpornim na prašinu i vlagu. AMAXX® čak dodatno omogućava fizičko razdvajanje napajanja i mreže sa podacima unutar jednog uređaja.

MENNEKES_Energy_and_data
AMAXX® your Industry!
Od početka AMAXX® predstavlja perfektnu kombinaciju izbora i funkcionalnosti. Sve AMAXX® jedinice su proizvedene i testirane u skladu sa standardima EN/IEC 60309 i 61439, kao i UL 508A u zavisnosti od kupca ili projekta.

Svetski šampion u kombinatorici
Mnoštvo mogućih kombinacija standardnih AMAXX® proizvoda doprinosi njihovoj popularnosti širom sveta. Mnogi referentni projekti širom sveta demonstriraju pasiju inženjera da  razviju prilagođeno rešenje za svaki specifičan pogon. AMAXX® utičnice kombinuju napajanje i podatke unutar jednog proizvoda. MENNEKES daje pravu kombinaciju za svaki zahtev: od najmanjih jednosegmentnih AMAXX® kutija do najvećih petosegmentnih kombinacija.

MENNEKES_Customised_AMAXX_solutions
Dobro opremljen za uspeh
Sve AMAXX® jedinice su ili sa IP44 ili sa IP67 zaštitom. U module je moguće ugraditi kombinaciju utičnica, prekidača, tastera ili drugih operativnih i kontrolnih elemenata. Ovo omogućava integraciju upravljačkih jedinica, distribucije podataka i energije kao i jedinice sa osiguračima i sve to unutar jednog kućišta.

Vrhunski, spolja i iznutra
Naravno, nije bitno samo ono što je unutar kućišta. AMAXX® je impresivan i od spolja. Kutije su napravljenje od visoko-kvalitetne plastike koja obezbeđuje izuzetne mehaničke, termičke i električne karakteristike. Standardna boja kućišta je siva, ali može biti i srebrna ili signalno žuta. Osnova kućišta je uvek crna. Pri izradi se koristi AMELAN® koji nudi izuzetnu hemijsku otpornost na goriva, ulja, masnoće, rastvorene kiseline i baze kao i na sredstva za čišćenje i soli, što je izuzetno bitno u prehrambenoj industriji.

MENNEKES_Energy_measurement_system

Distribucija industrijske mreže
Novim industrijskim mrežnim razvodnikom koji je deo AMAXX® ponude, MENNEKES nudi napredne proizvode za mrežna rešenja. Korišćenjem robusnih plastičnih kućišta, moguće je formirati standardne mrežne komponente za okruženja koja zahtevaju viši nivo zaštite, kao i zaštitu od mehaničkih uticaja i drugih uticaja u procesu proizvodnje. Širenje postojeće mreže je brzo, a uspostavljanje nove mreže je jednostavno. Lako je u tom slučaju dodati svič ili ruter na integrisanu montažnu ploču. Do osam RJ45 utičnica ili drugih konektora se može montirati unutar  kućišta. Dve utičnice sa uzemljenjem su integrisane u kućište i koriste se za napajanje aktivnih mrežnih komponenti. Postoji još jedan benefit za korisnika: Kada električar poveže napajanje, svaki korisnik može opremiti i rukovati kućištem.

Monitoring sa sistemom za merenje energije
Uz sistem za merenje energije, MENNEKES nudi rešenje za prikupljanje podataka o energiji sa mašina i opreme u toku rada. Merenje se može vršiti neprekidno ili sa vremena na vreme upotrebom stacionarnih ili mobilnih uređaja. Uz vizuelizaciju podataka u realnom vremenu, korisnik može pristupiti i snimljenim podacima trofaznog sistema napajanja iz dokumentacije. Integrisani softver vizuelizuje podatke preko LAN ili WLAN mreže korišćenjem aplikacije za tablet, smartfon ili putem veb interfejsa. Moguće je eksportovati podatke manuelno ili automatski u podesivim vremenskim intervalima. Modbus TCP/IP omogućava konekciju MENNEKES sistema za merenje energije sa centralnim softverom za energetski menadžment.

Industrial_Network_distributor_MENNEKES

Mnoštvo podataka u realnom vremenu i iz istorije može se koristiti za identifikovanje trendova i sekvenci i olakšava adekvatno podešavanje. Nadgledanje energije je osnova za donošenje odluka. Sa “nadgledanjem stanja” mašina i sistema, oštećenja, kvarovi i druge devijacije se lako mogu uočiti i brzo popraviti. Drugi način korišćenja snimljenih podataka je u “prediktivnom održavanju”. Na primer, povećana potrošnja može biti znak istrošenosti. Samo ako je potrošnja energije poznata, kompanija može sebi kao cilj postaviti uštedu energije. Ušteda energije zauzvrat daje efikasniju i stabilniju proizvodnju i tako značajno štedi novac. Za kompanije koje broje više od 250 radnika ili imaju godišnji promet veći od 50 miliona evra, merenje potrošnje energije je obavezno u skladu sa direktivom o energetskoj efikasnosti unutar EU. Generalno, investicija se brzo isplaćuje, a i povećava profitabilnost.

https://www.youtube.com/watch?v=-fDOZK0hF_c

 


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar Dakić
Follow me