Sa novim serijama PLC uređaja, razvijaju se i novi analogni moduli sa ciljem poboljšanja funkcionalnosti, performansi sistema i pojednostavljenja set-up-a. Ovi novi uređaji potiskuju pređašnja analogna rešenja i postavljaju nove benčmarke u analognoj kontroli, naročito sa stanovišta cene.

Kako bi se odgovorilo na većinu analognih problema razvijena su nova rešenja. Jedno su specijalni adapteri koje nije potrebno podešavati i koji se jednostavno kače na postojeći PLC uređaj. Drugu grupu čine funkcionalni blokovi koji rešavaju najteže probleme vezane za brzinu prikupljanja i obrade podataka, a pri tome i povećavaju tačnost prilikom zadavanja i očitavanja parametara sistema.

Šta je analogna kontrola?
Analogna kontrola se koristi u mnogim industrijskim primenama. Pojednostavljeno rečeno, ona omogućava upravljanje PLC sistemom diskretnim signalima. Najjednostavniji primer analogne kontrole je prikupljanje podataka sa senzora nivoa tečnosti i kontrola brzine motora.

Digital-to-analog kontrola
Proces u kome PLC sistem konvertuje digitalni signal u analogni (napon/struja). Npr. linearna kontrola invertora.

Analog-to-digital kontrola
Proces u kome se analogni signal konvertuje u digitalni format, tako da se omogući PLC upravljanje, nazivamo A2D kontrola.

Temperaturni ulazi i PID kontrola
Podaci o temperaturi se mogu prikupiti putem dve senzorske metode – termoparom ili PT100 senzorom. PID kontrola poboljšava performanse sistema jer eliminiše potrebu za konstantnim nadgledanjem sistema od strane operatora. Korišćenjem samopodešavanja, bitni parametri PID funkcije se automatski podešavaju, obezbeđujući optimalnu kontrolu potrebnu u temperaturnim ili analognim aplikacijama.


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs

Aleksandar D.
Follow me