Implementacija i najjednostavnijeg rešenja pozicioniranja povećava preciznost u radnom procesu, a time smanjiuje škart i otpad, ali i podiže ukupni kvalitet proizvoda.

Tipična aplikacija

Jednostavno pozicioniranje tipično objedinjuje nekoliko nezavisno kontrolisanih operacionih osa i može imati i mnoge dodatne specifične zahteve. U ovom primeru u X-Y ravni, relativno pozicioniranje je postignuto pomeranjem objekta do zadatog  položaja po osi, bez obzira na to šta se dešava sa ostalim osama.

Neprekidan rad je obezbeđen interpolacionom funkcijom
Smenjivanje linearne i cirkularne interpolacione funkcije omogućavaju non-stop rad proizvodnog pogona. Mašina zadržava konstantu brzinu radnog prostora i dok se vrši poziioniranje. Jedan tipičan aplikativni primer je nanošenje lepila na radnu površinu.

Operacija bušenja
U aplikaciji gde se proces bušenja odvija veoma brzo, neophodno je podesiti brzinu kojom se burgija pozicionira. Najbolji način za definisanje većeg broja parametara brzine, postiže se kreiranjem listinga pozicija u formi pozicija/brzina u vidu jedne tabele.

Aplikacija bojenja sa dvobrzinskim pozicioniranjem
U aplikacijama bojenja, neophodno je da se vrši precizno pozicioniranje, kako bi se eliminsalo bojenje površina koje ne treba farbati. Ovakav sistem se može realizovati kao dvobrzinsko pozicioniranje sa  prekidima i sa osetljivim senzorima koji zadaju interapt signal.

Aplikacija konstantnog dotura materijala
Materijal se konstanto jednom brzinom dodaje u sistem.

Detekcija radnog prostora i pozicioniranje
Interapt sa senzora može se koristiti za pozicioniranje objekta na radnoj površini radi dalje obrade. Nakon prijema interapt signala, mašina će preneti materijal na definisano mesto, usporiti i na kraju se zaustaviti.


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs

Follow me