Plavi laser koji definiše nove standarde
Sa AO-500 kompanija Laser 2000 je proširila ponudu plavih lasera
visokih performansi. Oni laseri su budućnost zavarivanja bakra,
zlata, nikla ili aluminijuma. Snaga lasera je 500 W, a uz veliku apsorbciju
zraka od 450 nm zagrevanje je veoma malo. Primenjiv je
u automobilskoj industrij, pri istraživanju i razvoju, u industriji elektronskih
uređaja za domaćinstvo, zdravstvu i avioinženjeringu.

www.laser2000.de

Marija D.