Posledice kompresije mineralnih đubriva su slabo zastupljena u literaturi. Zato su laboratorijska ispitivanja istih od velikog značaju za industriju mineralnih đubriva. Imali smo priliku da projektujemo laboratorijsku aparaturu za sabijanje mineralnih đubriva.

U industriji mineralnih đubriva pri skladištenju postoji rizik od prevelike kompresije istog. Ako se vreće slažu jedna na drugu, đubrivo u donjim vrećama trpi veliki pritisak. Usled sabijanja doći će do formiranja grudvi čije je razbijanje nemoguće, ili zahteva preveliki rad. Informacija o ponašanju mineralnog đubriva pod pritiskom je od velikog značaja za održanje kvaliteta proizvoda nakon transporta i skladištenjenja.

Predmet razvoja je aparatura za sabijanje đubriva poznatom silom u laboratorijskim uslovima. Rezultat rada aparature treba da bude grudva od đubriva čije karakteristike (pre svega tvrdoća i čvrstoća smicanja) mogu da se ispituju.

Aparatura se sastoji iz šest nezavisnih pozicija za sabijanje. Svaka pozicija se sastoji od prohromske šolje, klipa, pneumatskog cilindra, regulatora protoka, elektromagnetnog razvodnika i regulatora pritiska. Za svaku poziciju potrebno je izvršiti kalibraciju kako bi se ustanovila stvarna zavisnost pritiska na cilindru i sile kojom klip deluje na materiju koja se ispituje.

Za pneumatske razvodnike izabrani su Pneumax razvodnici serije 888 sa razvodnom funkcijom 5/2.

Izabrani cilindri su Pneumax serije 1390 prečnika klipa Ø50mm sa vezivanjem prema standardu ISO 15552.

Svi elementi koji dolaze u dodir sa mineralnim đubrivom se izrađuju od nerđajućeg čelika. Podešavanjem pritiska na regulatoru određuje se sila, odnosno pritisak kojim će cilindar delovati na đubrivo. Brzina spuštanja cilindra se podešava regulatorom protoka koji se nalazi na cilindru.

Način rada sa ovom aparaturom je sledeći: Šolja na željenoj poziciji se ispunjava mineralnim đubrivom. Zatim se pomoću regulatora pritiska za odgovarajuću poziciju podešava željeni pritisak odnosno sila kojom će cilindar sabijati đubrivo. Regulatorom protoka na cilindru se podešava brzina kretanja cilindra na dole. Zaokretanjem prekidača za odgovarajuću poziciju aktivira se pneumatski razvodnik i cilindar počinje da se spušta.

Ovakva aparatura ima dobre mogućnosti za kasnija unapređenja. Moguće je automatizovati proces sabijanja uvođenjem programabilnih tajmera ili PLC-a. Klipovi i šolje su potpuno zamenjivi tako da klijent može kasnije da menja dimenzije i oblik istih.


Više informacija: Hidraulika d.o.o., Ćirila i Metodija 15, 15000 Šabac, Tel: +381 (0)15/360-090, http://www.hidraulika.rs

Aleksandar Dakić
Follow me