Tržište industrijskih manipulatora i robotskih rešenja još uvek ostavlja prostora za neke nove ideje. Bosch Rexroth nam pruža dokaz o tome sa naprednim rešenjem za kinematiku u Dekartovom koordinatnom sistemu. Kombinuje se ekonomični industrijski kontroler sa najsavremenijm web tehnologijom i pouzdanim uputstvima za rad preko standardnog tableta. Rezultat: minimalni investicioni troškovi i maksimalna efikasnost – pre i tokom rada.

Proizvođači ovih rešenja se suočavaju sa žestokom konkurencijom, kao i sa zahtevima tržišta za robusnim i jednostavnim rešenjima koja optimalno ispunjavaju sve zahteve u smislu tačnosti i vremena trajanja ciklusa. Pored toga, klijenti očekuju što brže puštanje u rad uz što je manje moguće programiranja, instrukcija i obuka. Takođe, potreban je visok stepen produktivnosti i fleksibilnosti za operativnu fazu kako bi se smanjilo vreme zastoja i kako bi se brže sprovela eventualna promena formata procesa.

Na sve ove zahteve Bosch Rexroth odgovara sa ekonomičnim rešenjem koje kombinuje regulator kretanja visokih performansi sa najsavremenijim web tehnologijama i inovativnim dodatim funkcijama.

Industrijsko upravljanje, web tehnologija, korisnički tablet
Rešenje Bosch Rexrotha je posebno pogodno za proizvođače mašina i krajnje korisnike koji žele da implementiraju za kratko vreme fleksibilno i pouzdano rešenje za „pick and place“ zadatke po niskoj ceni. Primeri uključuju pozicioniranje delova, sortiranje radnih delova kao i širok spektar primene u oblasti intralogistike. Paket rešenja se sastoji od drugih osnovnih komponenti kao što su kompaktni servo motori i servo pogoni za kinematiku kretanja krutog tela kao i sigurnosni kontroler za povezivanje sa nosačem tableta.

Najviše postignuto u povezanosti i IT sigurnosti
U svojim novim rešenjima za industrijsku manipulaciju, Bosch Rexroth je poseban akcenat stavio na i4.0-povezivanje kao i na IT sigurnost. Dok opcioni IoT Gateway osigurava vertikalno i horizontalno umrežavanje, sigurnosni ruter sa novim IoT Firewall-om, koji je takođe opcioni, garantuje sigurnu komunikaciju između tableta i kontrolera. Shodno tome, neovlašćenim licima je onemogućen pristup kontroleru, i uklanja se mogućnost napada virusa i potencijalnog širenja putem IT mreže kompanije.

Jednostavno puštanje u rad bez parametrizacije
Jedna od brojnih jedinstvenih karakteristika predstavlja operativnost rešenja: odmah nakon povezivanja servo motora sa servo pogonom, on čita prethodno sačuvani set parametara i na taj način odmah ima sve karakteristične podatke mehaničke opreme. Rezultat: značajna ušteda vremena i sprečavanje grešaka prilikom puštanja u rad, jer korisnik ne mora više ručno uneti do 70 parametara. Kada se u budućnosti bude poručivala Rexroth mehanička oprema parametri će već biti sačuvani u memoriji motora. Ako korisnik pušta u rad sopstven mehaničku opremu, odgovarajući parametarski fajl će takođe moći da se čuva u memoriji i da se efikasno učita u drajv nakon povezivanja.


Više informacija:  Uno-Lux Processing d.o.o., Stevana Filipovića 1v
11250, Beograd – Železnik, Tel.:(+381) 11/239-23-13, 251-57-82, 251-15-87, http://www.ulpr.com/

Aleksandar Dakić
Follow me