Sa opcijom automatizovanog testiranja, Analog Discovery PRO pomaže inženjerima da istraže i potvrde dizajn složenih sistema i pomaže da se smanje vreme ciklusa projektovanja.

Ovaj tekst pokazuje kako da izvršite automatsko testiranje analogno-digitalnog pretvarača (Pmod AD5) koristeći Analog Discovery PRO 3000 (ADP3450) u Linux režimu. Linux režim obezbeđuje operativni sistem zasnovan na terminalu na uređaju koji je, u kombinaciji sa WaveForms SDK, fleksibilna polazna tačka za sve vrste namenskih testova i aplikacija.

Analogne signale generiše termopar kao ulazni signal u Pmod AD5 koji komunicira sa matičnom pločom preko SPI protokola. ADP3450 meri iste ulazne signale pomoću softvera Waveforms SDK i upoređuje ih sa Pmod AD5 izlaznim podacima koji se prenose preko SPI.

Podešavanje hardvera
Podešavanje hardvera sadrži Analog Discovery PRO ADP3450 sa MTE kablom i BNC osciloskopskom sondom, Pmod AD5, termoelement K-tipa, USB disk za preuzimanje test skripte koji će se pokrenuti na ADP3450, računar sa sledeći softver: Digilent WaveForms, koji se ovde koristi samo za postavljanje ADP3450 u Linux režim i emulator terminala, kao što je PuTTI ili TeraTerm.

Sistem u radu

Boot mode

Signali termoparova su povezani na Pmod AD5 analogne ulazne pinove i na kanal osciloskopa ADP3450. DIO kanali ADP3450 su povezani na Pmod AD5 SPI signale.

PuTTY Configuration

Analog Discovery PRO fritzing

COM12

Podešavanje ADP3450 softvera
Povežite ADP3450 sa glavnim računarom sa instaliranim Waveforms-om i uđite u Linux režim koristeći ovaj vodič i otvorite emulator terminala PuTTI ili TeraTerm.

Pokrenite test skriptu sa USB diska koji je povezan sa Analog Discovery PRO. Ova skripta konfiguriše PmodAD5 preko SPI-a i ponavlja listu napona koji se koriste za podešavanje jednosmernog signala sa Wavegen-a. Zatim izdaje komandu za čitanje preko SPI-a, beleži rezultate i nastavlja na sledeći napon sve dok ih ne preostane. Rezultati se izlaze na terminal po završetku.

Serija Analog Discovery PRO 3000 dostupna je u kompaniji Yotta Volt (https://www.yottavolt.com/), ovlašćenom distributeru Digilent-a za Srbiju.

 

Aleksandar Dakić
Follow me