Performanse šuma slične 8-½ cifarskom DMM
Vrhunskim dizajnom postignute su performanse šuma koje su bliske referentnim instrumentima za kalibraciju. Dizajni kola koji minimizuju uticaj temperaturnih promena na osetljive prijemne komponente i samokalibracija omogućavaju stabilno merenje. Performanse šuma u visoko-osetljivom opsegu od 100mV su realno kompetentne referentnim instrumentima koji se koriste u kalibraciji. Ovaj uređaj vrhunskih specifikacija postiže te performanse uz ¼ konvencionalne cene.

Imunitet na šum zahvaljujući plivajućem dizajnu
Otpornost na šum je vitalna za vršenje stablinih merenja tokom dugih vremenskih perioda bez spoljnih interferenci. Hioki je postigao osnovne performanse, poput odnosa potiskivanja šuma i ulazne struje polarizacije, u klasi referentnih instrumenata.

Potpuno automatska samokalibracija
Precizni DC voltmetar DM 7276 je opremljen novorazvijenom visoko stabilnom naponskom referencom. Naponsku referencu u osnovi čine zaklonjene komponente koje su prošle naše specijalne fabričke testove i prošle dugotrajne procene pre ugradnje u sistem.

Kombinujući ovo sa Hioki originalnom potpuno automatskom tehnologijom samokalibracije, mi možemo ponuditi 1-godišnju garantovanu 9ppm preciznost.

Visoko stabilna naponska referenca
Merne performanse otporne na promene temperature sa visokom ponovljivošću od 0,5 ppm. Uređaj je opremljen mernim sklopom otpornim na ekstremne temperaturne promene čak i van specifikacija proizvoda.

Test dotrajavanja
Preciznost za merenje 4 V baterije pri 48 μV preciznosti + Povećana efikasnost upotrebom stabilnih merenja sa 1-godišnjom preciznosti
Za testove poput OCV (Open Circuit Voltage) testa dotrajavanja za baterije, gde se minijaturne naponske promene prate tokom dugog vremena radi vršenja pass/fail procene, preciznost i dugoročna stabilnost mernog instrumenta su neophodni. DM7275 i DM7276 su bez presedana DC voltmetri koji osiguravaju preciznost u klasi kalibracionih uređaja za jednu godinu. Pošto vam nije potreban kompleksan sistem za testove dotrajavanja, vi ga možete jednostavno koristiti u laboratorijama. U proizvodnji ovi uređaji pojednostavljuju dizajn montažne linije i unapređuju pouzdanost sistema.

Monitoring tranzijentne karakteristike
DC naponsko merenje otporno na šum + Režim uzorkovanja velike brzine do 1 ms × 5000 puta
Režim uzorkovanja velikom brzinom (measurement count setting funkcija) može meriti kontinualno do 5000 puta po trigeru. Možete promeniti i vreme integracije sve do najbržeg podešavanja od 1 ms. Ovo čini jednostavnim prikupljanje podataka za merenja koja su inače teška zbog šuma pri snimanju talasnih oblika od strane rekordera ili osciloskopa, kao što je to kod praćenja svojstava punjenja/pražnjenja baterija.

Funkcija temperaturne kompenzacije
Simultano merenje Temperature + Prikaz napona konvertovanog u standardnu temperaturu
OCV za litijum-jonske baterije može fluktuirati za nekoliko desetina μV, ako fluktuira ambijentalna temperatura samo za 1°C. Za merne objekte sa ovim tipom temperaturne karakteristike, možete koristiti funkciju temperaturne kompenzacije za prikaz vrednosti konvertovane u napon standardne temperature na osnovu registrovanog temperaturnog koeficijenta. Ovo je novi pristup koji je omogućen DM serijom, koja može meriti i temperaturu i napon simultano.

Merenje spoljnog potencijala za litijum-jonske baterije
Merna preciznost ekvivalentna 8-½ cifarskom DMM + Merna pouzdanost kapacitivne provere kontakta
Merenje spoljnog potencijala je efikasno pri detekciji loše izolacije u spoljnom filmu litijum-jonskih baterija. Za merenje uređaja kao što su litijum-jonske baterije sa oklopljenim telom, pored preciznosti, vitalna je i pouzdanost kontakta. DM serija koristi slab 10 mVrms signal koji ne stresira merni predmet pri merenju kapacitivnosti između mernih sondi i pri proveri kontakta. Monitor kapacitivnosti je ugrađen radi postavljanja praga, tako da možete vršiti podešavanja dok proveravate mernu vrednost.

Garantovan kontakt za skener merenje
Podešavanje ulazne otpornosti 10 GΩ + Prevencija pogrešnih procena proverom kontakta
Kod merenja DC napona upotrebom instrumenta sa velikom ulaznom otpornošću (10GΩ ili više) kao što je DMM, ne može se ignorisati uticaj unutrašnje kapacitivnosti voltmetra ili spoljnih veza. Naročito kod komutacionih merenja visoke brzine upotrebom skenera, potrebne su kontra mere da se ne bi dogodilo da defektni proizvodi prođu testiranje kao ispravni zbog lošeg kontakta testera. DM7275 i DM7276 imaju kao standard, funkciju provere kontakta, tako da jednostavno možete konstruisati automatsku proizvodnu liniju.


kancelarija u Beogradu:
Jurija Gararina 257/II sprat/12
11070 Novi Beograd
tel: 011/627-74-10
mob: 065/8003370
065/3119422

kancelarija u Despotovcu:
Saveza Boraca br.7,
35213 Despotovac, Srbija
tel: 035/612 916
faks:035/613 319
mob: 063/8003370

e mail: office@melcobuda.co.rs
office@kyoritsu-instrumenti.com
budimir.melcobuda@gmail.com
office-beograd@melcobuda.co.rs

www.melcobuda.co.rs
www.kyoritsu-instrumenti.com
www.termovizija.com
www.hioki-instrumenti.com


 

Aleksandar Dakić
Follow me