Ekspert za pokretnu plastiku igus, upravlja najvećom laboratorijom za testiranje u industriji, na površini većoj od 3.800 kvadratnih metara. Svake godine pokriva se 10 milijardi ciklusa za energetske lance i kablove. Igus je pokrenuo novi automatizovani test centar, u Kelnu Porz-Lind, za velike staze na otvorenom. Ovde se testiraju kablovi i energetski lanci od polimera na brzini kretanja od 8 m/s na stazama od 400 metara.

Veliki izazov, za operatere kanalizacionih postrojenja, postrojenja za spaljivanje otpada, dizalica, elektrana i rudnika, je sigurno upravljanje podacima i energijom na dugim putanjama. Velika brzina i težina tereta u kombinaciji, često predstavlja problem za sisteme snabdevanja energije, kao što su motorni bubnjevi za kabl, sabirnice ili festuni. Alternativa tome je sistem energetskih lanaca iz igusa, koji su testirani u njihovoj laboratoriji. Da bi kupcima pružili sigurnost da će sistem za snabdevanje energije uvek pouzdano raditi na velikim putanjama, igus je pustio u rad novi automatizovani centar za testiranje.
Nova oprema za testiranje dugih putanja
Energetski lanci i kablovi testiraju se u igus laboratoriji na otvorenom, južno od Kelna, na brzini kretanja od 8 m/s, na stazi dugoj 200 metara, što odgovara putanji dugoj 400 metara. U perspektivi, uz dalja ulaganja, moguća je simulacija putanje do 1000 metara. Potpuno automatski sistem pokriva širok spektar aplikacija u smislu ubrzanja i brzine.

Pored mehaničkog opterećenja, uzrokovanog kretanjem, spoljni uticaji nemaju efekta na energetske lance i kablove.

Ova oprema za testiranje deo je najveće industrijske ekspermentalne laboratorije na 3800 kvadratnih metara. Više od 10 milijardi testnih ciklusa obavi se godišnje nad energetskim lancima i fleksibilnim kablovima, na ukupno 180 testnih stanica. Godišnje se sprovede 4,100 testova, na 180 sistema energetskih lanaca, u klimatskim komorama ili na robotima.

Energetski lanci sa rolerima se kontinuirano testiraju
Energetski lanci iz igusa mogu se bez poteškoća kretati na putanjama od jednog kilometra i više, sa opterećenjem težine od 50 kg/m. Visoko fleksibilni kablovi i creva prolaze lako kroz fleksibilne sisteme (kanale za vođenje) uz nizak stepen trenja i na velikim putanjama. Uključujući roler energetske lance serije P4, koji su testirani u laboratoriji na otvorenom, serija je već dokazala svoju vrednost u primeni na više od 1,000 dizalica i kranova širom sveta, sa putanjama do 800 metara, sa maksimalnim brzinama većim od 5 m/s i nekoliko miliona ciklusa uz malu vibraciju i buku.

Roleri integrisani u članke lanca svode trenje na minimum i produžavaju radni vek. Zbog razmaka između gornjeg i donjeg kretanja, plastični roleri se ne preklapaju, već se mimoilaze što omogućava neometano kretanje. Kao rezultat, koeficient trenja se smanjuje, a snaga pogona se redukuje za 57 procenata.

U isto vreme, igus koristi svoje znanje o polimerima kako bi dodatno produžio radni vek energetskih lanaca. Na primer, u modelu P41.56 za velike putanje za izradu ležajeva za kružno kretanje, korišćeni su tribo-polimeri, koji ne zahtevaju podmazivanje i održavanje, a koji dupliraju radni vek energetskih lanaca. Osnova za ova razvojna saznanja su, pored ostalog, mnogobrojni eksperimenti u igusovoj laboratoriji za testiranje.

Generalni distributer igus® energetskih lanaca i kablova za teritoriju Srbije, Crne Gore i Makedonije je HENNLICH. Više podataka možete naći na web stranici www.hennlich.rs


Za više informacija možete posetiti web site www.hennlich.rs ili uspostaviti kontakt putem broja telefona 011 63 098 17 ili email adrese irena.spasevska@hennlich.rs. Aleksandar Dakić
Follow me